Hvorfor læse teologi? 

Som teologistuderende kommer du til at arbejde med historie, sprog, religion, filosofi, litteratur, etik og samfund. Du studerer kristendommens oprindelse, udvikling og nutidige skikkelse. Du fordyber dig i kristendommens syn på Gud, verden og mennesket og får mulighed for at granske dens svar på tilværelsens store spørgsmål.

Hvad kan jeg blive med teologi? 

Kandidater fra teologi er efterspurgte som præster i folkekirken, og mange vælger at gå den vej efter et supplerende undervisningsforløb på Pastoralseminariet. Andre finder ansættelse helt andre steder, hvor deres indsigt i kristendom samt vestlig kultur- og åndshistorie kan være en fordel, fx ngo’er, højskoler eller som forsker på universitetet.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Opbygning

Den teologiske bacheloruddannelse er normeret til tre år. Dertil kommer et års SU-berettiget undervisning i latin og græsk, hvis du ikke har disse fag i forvejen. Sprogundervisningen er integreret i uddannelsen.

I løbet af bacheloruddannelsen gives de studerende en indføring i de teologiske hoveddiscipliner: Det Gamle Testamentes Eksegese (fortolkning), Det Nye Testamentes Eksegese, Kirke- og Teologihistorie, Dogmatik (troslære) med økumenisk (mellemkirkelig) Teologi, Etik og Religionsfilosofi samt Praktisk Teologi.

Ved siden af de obligatoriske fag har du på bacheloruddannelsen mulighed for at bruge din valgfrihed til at tage i praktik, på feltarbejde, på udveksling eller tage et teologisk relevant valgfagskursus på fakultetet, et andet fakultet eller universitet.

1. år 1. semester
2. semester

Latin 1

Latin 2
Bibelkundskab Kirke- og Teologihistorie 1
Almen Filosofi Etik og Religionsfilosofi 1

2. år

3. semester 4. semester
Græsk 1 Græsk 2
Dogmatik med Økumenisk Teologi 1 Kirke- og Teologihistorie 2
Etik og Religionsfilosofi 2 Hebraisk 1
3. år 5. semester 6. semester
Kirke- og Teologihistorie 3 Det Nye Testamentes Eksegese 2
Det Nye Testamentes Eksegese 1 Dogmatik med Økumenisk Teologi 2
Hebraisk 2 Det Gamle Testamentes Eksegese 1
4. år 7. semester 8. semester
Praktisk Teologi BA-projekt
Det Nye Testamentes Eksegese 3 Valgfag
Det Gamle Testamentes Eksegese 2

Bemærk at opbygningen ser lidt anderledes ud, hvis man har haft latin eller græsk i forvejen. Se modellerne i studieordningen for teologi

Undervisningen på bacheloruddannelsen i teologi

Gennem størstedelen af bacheloruddannelsen i teologi er der minimum 12 timers undervisning om ugen – dog med undtagelse af de to sidste semestre, hvor man har valgfrihed, og man skriver sit bachelorprojekt.

Udover selve undervisningen forventer vi, at du forbereder dig til undervisningen hjemme eller på fakultetet i din læsegruppe eller på en læseplads. Som fuldtidsstuderende skal du være indstillet på at bruge det, der svarer til en fuldtidsarbejdsuge på dit studium.

Undervisningen er skemalagt og foregår normalt i form af holdundervisning med 20 - 40 deltagere på hvert hold. På de første semestre vil du også kunne opleve kurser, hvor hele årgangen er samlet til egentlige forelæsninger.

Der er rig mulighed for at variere din arbejdsuge og diskutere fag og pensum med dine medstuderende, f.eks. i den studenterdrevne lektiecafe eller i en af fakultetets mange studenterforeninger. Fakultetets undervisere er til rådighed i forbindelse med undervisningen og forskellige former for vejledning for at give dig den nødvendige faglige sparring og løbende feedback.

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i teologi. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen og får feedbacksvar.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Som teologistuderende kommer du til at arbejde med historie, sprog, religion, filosofi, litteratur, etik og samfund. Du studerer kristendommens oprindelse, udvikling og nutidige skikkelse. Du fordyber dig i kristendommens syn på Gud, verden og mennesket og får mulighed for at granske dens svar på tilværelsens store spørgsmål.

Kandidater fra teologi er efterspurgte som præster i folkekirken, og mange vælger at gå den vej. Andre finder ansættelse helt andre steder, hvor deres indsigt i kristendom samt vestlig kultur- og åndshistorie kan være en fordel. Det kan for eksempel være inden for andre kirkelige samfund eller organisationer. Andre arbejder som højskolelærere, forskere ved universiteter eller med formidling af kristendom og kultur.

FAQ Karrieremuligheder

 

Hvad er meningen med livet og døden? Den teologiske uddannelse giver dig redskaberne til at arbejde med de eksistentielle, religiøse og etiske problemstillinger på en kritisk og engageret måde. Mange har stillet spørgsmålene før dig, og på teologi får du en grundig indføring i tankegodset fra de største teologer og filosoffer samt øvelse i at se på det ud fra nutidens situation.

Som teolog kan du fortolke og formidle de bibelske skrifter, som hører til den globale kristendoms og den vestlige kulturs grundtekster. Du har dyb viden om de historiske vilkår, som teksterne blev til i.

Gennem studiet får du omfattende viden om, hvordan kristendom og kirke har præget – og er blevet præget af – skiftende tiders mennesker og samfund, og du bliver i stand til at se nutidige problemstillinger i et større perspektiv. Som teolog kan du løse opgaver, hvor viden om religion og kultur giver væsentlige perspektiver på relationer, processer og kommunikation. Du kan gå dybt ned i svært stof, strukturere det og arbejde systematisk.

 

 

De fleste studerende vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i teologi.

Nogle vælger at søge ind på andre kandidatuddannelser. På Det Teologiske Fakultet kan du eksempelvis bygge videre på din teologiske interesse og læse uddannelsen Religious Roots of Europe eller Interreligiøse islamstudier

Tværfaglige kandidatuddannelser udbudt inden for f.eks. humaniora kunne også være relevant. Her skal du være opmærksom på, at det kan kræve særlige forudsætninger.

 

 

De fleste bachelorer i teologi vælger også at tage kandidatuddannelsen i teologi og derefter et supplerende seks måneders undervisningsforløb på Pastoralseminariet, så de kan arbejde som præst i folkekirken. Præst kan dels være sognepræst, dels en række specialstillinger som for eksempel beredskabspræst, gadepræst, børnepræst, feltpræst, sygehuspræst, skolepræst, studenterpræst, universitetspræst eller andet.

Andre teologiske kandidater får job i forskellige organisationer, som højskolelærere og undervisere på læreruddannelsen eller som akademiske medarbejdere og forskere ved universiteter eller andre vidensinstitutioner. Gennem de senere år har et stigende antal kandidater fra teologi også arbejdet inden for brancher som medier og kommunikation, humanitært eller kirkeligt forenings- og organisationsarbejde, forlag og Human Ressources.

Eksempler på hvor uddannede kandidater i teologi har fundet arbejde:

 • Sognepræst i Folkekirken
 • Højskolelærer
 • Kommunikationsmedarbejder hos NGO
 • Konsulent i Københavns Kommune med fokus på relationer og interkulturelle kompetencer
 • IT-konsulent på universitet med fokus på it-arkitektur
 • Organisationskonsulent hos NGO for handicappede
 • Underviser på gymnasiet inden for religion og oldtidskundskab
 • Korrekturlæser og manuskriptudvikler
 • Forlagsredaktør
 • Leder hos konsulentbureau med fokus på etik og CSR

 

 

 

Studieliv

Studiemiljøet på teologi bliver hyppigt vurderet som et af de bedste på Københavns Universitet, når de studerende selv bliver spurgt (studiemiljøvurdering). I dagligdagen bliver der skyllet adskillige kander kaffe ned i de mange små åndehuller og kroge, som Søndre Campus består af. Det Teologiske Fakultet ligger på Søndre Campus, som også huser Det Juridiske Fakultet og Det Humanistiske Fakultet. Når du bliver teologistuderende, giver dit studiekort dig adgang til fakultetet og dets biblioteker hele døgnet. Mange fredage er der bar eller fest i den studenterdrevne café. I løbet af ugen er det muligt at deltage i lektiecafé, foredrags-, sang- og debatarrangementer, som studerende ofte står for og deltager i.

På grund af fakultetets størrelse går ingen studerende op i årgange og hold. Man taler sammen på kryds og tværs, og fakultetet prioriterer kontakten mellem studerende og forskere højt. Man siger, at der ikke kan sættes to teologer i samme rum, uden at der opstår en interessant diskussion. Studiemiljøet på teologi bekræfter denne påstand.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs om hvad der sker på universitetet, når du ikke har undervisning, find ud af hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Se Søndre Campus

Undervisningen i teologi foregår på Søndre Campus, som ligger på Islands Brygge på Amager. Campus har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Teologi er et bredt studie. Vi har fag, der spiller sammen, men også fag der går i alle mulige retninger. Vi lærer om filosofi, etik, sprog, kirkehistorie – og vi dykker ned i bibelteksterne for at forstå, hvad det egentlig er, der står.

Marie, studerende på teologi, fra KU Studieliv podcasten
Hør podcast med Marie, der læser teologi

Besøg os

Åbent hus

Kom tæt på studiemiljøet på teologi, når vi inviterer til Åbent Hus i uge 9. Ved Åbent Hus kan du møde studerende og undervisere, høre oplæg om uddannelsen og få en snak med studievejledere om indholdet på uddannelsen, studievalg, studieformer, udlandsophold, fremtidige beskæftigelsesmuligheder og meget mere. 

Studerende for en dag

Vil du prøve kræfter med livet som teologistuderende? Studievejlederne på Det Teologiske Fakultet formidler gerne kontakt til en anden studerende, hvis du er interesseret i at være "teologistuderende for en dag". Det vil sige, at du sætter en dag af til at følges rundt med en studerende for at overvære undervisning, snakke med studerende, se de fysiske rammer og få et indtryk af studiemiljøet.

Du kan tilmelde dig ordningen ved at kontakte vores studievejledere på studievejleder@teol.ku.dk.

Studiepraktik 

Vil du for alvor afprøve, om studiet er noget for dig? Så kan du deltage i to-dages Studiepraktik i uge 43. Du vil møde undervisere, studerende og studievejledere og selv prøve både små øvelser samt forelæsning. Studiepraktik er primært henvendt til gymnasieelever, men andre er også velkomne. Du tilmelder dig direkte hos Studiepraktik.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

På Det Teologiske Fakultet er ansat to studievejledere, som selv er studerende. Du er meget velkommen til at maile eller ringe til dem, hvis du har spørgsmål om studiet. Du er ligeledes velkommen til at komme ind og få en individuel samtale om, hvordan det er at være teologistuderende.

Du kan kontakte de faglige ledere direkte på telefon eller mail:

Her ligger uddannelsen

Det Teologiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 16, 2300 København S


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet

 

 

 

Teologi handler om kristendommen i alle dens facetter. Da kristendommen udspringer af jødedommen, studerer man også den gammeltestamentlige og antikke jødedom. I gennemgangen af kirkens historie vil man desuden lære om kristendommens forskellige former og retninger, især katolicismen og protestantismen, men også andre kristne trossamfund som fx østkirken og karismatiske kirker. Det er muligt at tage valgfag om andre religioner, fx Islam, Buddhisme eller lign.

 

 

Nej, det er de ikke. Det er heller ikke et krav. Teologisk forskning anvender videnskabelige metoder som alle andre videnskabsformer. Hverken underviserne eller undervisningen er religiøst bundet. Men mange studerende har også et personligt forhold til kristendommen. Det kan sætte sit præg på diskussionerne ved kaffebordene, men i undervisningen lærer man at skelne mellem sin personlige tro og et akademisk studium.

 

 

Nej, teologi åbner også for andre muligheder. Det kunne fx være jobs i forlagsbranchen, NGO-arbejde som fx i Folkekirkens Nødhjælp, højskoleundervisning og HR-stillinger. Der er selvfølgelig også andre muligheder. Allerede i studietiden bør man tænke på sin karriere og karriereprofil. Hvis man eksempelvis interesserer sig for mødet mellem Islam og kristendom, kan man vælge valgfag om dette emne. Derved får man skabt en særlig profil, som kan kvalificere til job inden for dette område.

 

 

De væsentligste teologiske tekster er skrevet på disse sprog. En teolog skal selv kunne læse og fortolke dem. Hvis man bruger en oversættelse, gør man sig afhængig af oversætterens fortolkning. Det kan man ikke være på det niveau, som man kræver på et universitetsstudium. Derfor skal man lære de klassiske sprog.

 

 

 

Intet på et studium med et passende akademisk niveau er let. Det kræver både tid og flid. Men faktisk er de fleste studerende glade for sprogene og sprogundervisningen. Lærerne har lang erfaring med at undervise teologistuderende i sprog og lægger meget engagement i at tilrettelægge forløbet på bedst mulige måde. Selvfølgelig skal der bruges megen energi, men følger man undervisningen, forbereder sig og laver de forskellige skriftlige opgaver, er man allerede langt.

At uddannelsen er to-faglig er ikke det samme, som at den er tværfaglig. Du følger kurser på to forskellige uddannelser, og du blander ikke fagene i dine kurser. I stedet lærer du to fagligheder, som du efter din uddannelse kan arbejde tværfagligt med.

 

 

Teologistudiet er et fuldtidsstudium. Undervisning og forberedelse kræver en indsats, der svarer til en normal arbejdsuge. Men der er stor frihed og fleksibilitet, så man kan tilrettelægge sit studium således, at det er muligt at tjene penge også. Størstedelen af de teologistuderende har et studiejob. Mange har et studierelevant arbejde, som fx minikonfirmandunderviser, kirketjener eller studentermedhjælper i en NGO.

 

 

Studiemiljøet på teologi hører til blandt Københavns Universitets og landets bedste. Fakultetet ligger i sine egne fløje på Søndre Campus med Markedspladsen og TEO's kantine som centrum, mens Jura og Humaniora er vores naboer. Vi har et godt sammenhold på teologi, og det er lige før, at alle kender alle i kantinen. Samtidig gør vi brug af resten af det store campusområde, og mange teologistuderende går også til arrangementer hos naboerne på f.eks. filosofi eller religionsvidenskab. 

De moderne bygninger er lyse og venlige med læsesale og masser af kroge til gruppearbejde eller til at hygge sig over en god kop kaffe. På teologi bliver man taget godt imod. Studiestarten er veltilrettelagt, og alle studerende bliver tilknyttet en tutor (ældre studerende) samt en mentor (studenterunderviser). Disse kan man gøre brug af, når man har problemer eller spørgsmål. På Fakultetet er der mange frivillige studenterforeninger, der arrangerer foredrag, diskussionsaftener og fester. Alle er velkomne. Vi har stort set lige mange mænd og kvinder og er kendt for et rummeligt miljø, hvor man hjælper hinanden. 

 

 

Der er gode muligheder for udlandsophold. Man skal være forberedt på, at det tager lang tid at tilrettelægge et studieophold i udlandet. Der er ansat en international koordinator, som hjælper med de praktiske forhold. Fakultetet har samarbejdsaftaler med universiteter i hele verden lige fra Tyskland til Tanzania.

 

 

Lignende uddannelser