Kandidat i teologi

Teologistudiet giver dig en dyb indsigt i kristendommen i dens historiske og nutidige skikkelse. Kandidatuddannelsen i teologi henvender sig til studerende, som vil videreudvikle den indsigt og de færdigheder, de har opnået i løbet af den teologiske bacheloruddannelse.

Teologien dykker ned i de store eksistentielle, religiøse og etiske problemstillinger. Kandidatuddannelsen udgør i stil med bacheloruddannelsen en bred uddannelse, som favner sprog, historie, kultur og religion – dog sigter uddannelsen imod en større grad af specialisering, ligesom den forudsætter en højere grad af selvstændighed hos den studerende.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Mød os på: