Kandidat i teologi

Teologistudiet giver dig en dyb indsigt i kristendommen i dens historiske og nutidige skikkelse. Kandidatuddannelsen i teologi henvender sig til studerende, som vil videreudvikle den indsigt og de færdigheder, de har opnået i løbet af den teologiske bacheloruddannelse.

Teologien dykker ned i de store eksistentielle, religiøse og etiske problemstillinger. Kandidatuddannelsen udgør i stil med bacheloruddannelsen en bred uddannelse, som favner sprog, historie, kultur og religion – dog sigter uddannelsen imod en større grad af specialisering, ligesom den forudsætter en højere grad af selvstændighed hos den studerende.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.