Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen. 
Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav:

Du kan søge om optagelse på kandidatuddannelsen i teologi selvom du ikke har gennemført en bacheloruddannelse i teologi, hvis du ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Den konkrete vurdering tager udgangspunkt i at du har bestået teologiske fag indenfor fagområderne:

  • Det Gamle Testamentes Eksegese med originalsprogede tekster (Hebraisk) minimum 15 ECTS
  • Det Nye Testamentes Eksegese med originalsprogede tekster (Græsk) minimum 30 ECTS
  • Kirkehistorie med originalsprogede tekster (Latin) minimum 30 ECTS
  • Dogmatik med Folkekirkens bekendelsesskrifter på originalsprog (Latin/Tysk) minimum 15 ECTS
  • Etik og Religionsfilosofi med tekster af centrale teologiske og filosofiske tænkere minimum 15 ECTS
  • Praktisk Teologi med dokumenteret pensum inden for kirkekundskab, kirkesociologi, kirkeret, diakoni, mission, menighedsdannelse, embede, gudstjeneste, kirkelige handlinger, ritualer, homiletik, hymnologi og sjælesorg, minimum 15 ECTS.

Vurdering vil derudover indebære et skøn af din samlede uddannelses indhold af kritisk videnskabelig metode, og om hvorvidt du har udarbejdet en større skriftlig opgave, hvor du kritisk og dybtgående beskæftiger dig med et teologisk emne inden for et af de teologiske hovedområder (eksegese, kirkehistorie, dogmatik, filosofi og praktisk teologi).

Læs mere i studieordningen.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

Sprogkrav

Ansøgere med en udenlandsk bacheloruddannelse skal dokumentere danskkundskaber der svarer til studieprøven i dansk for at kunne søge ind på den dansksprogede kandidatuddannelse i teologi. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland og Island skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Læs mere om ansøgning og optagelse på kandidatuddannelsen i teologi.