Studiemiljø

Studiemiljøet på teologi bliver hyppigt vurderet som et af de bedste på Københavns Universitet. I dagligdagen bliver der skyllet adskillige kander kaffe ned i de mange små åndehuller og kroge, som Søndre Campus består af. Det Teologiske Fakultet flyttede i foråret 2017 til Søndre Campus, som også huser Det Juridiske og Humanistiske Fakultet. Når du bliver teologistuderende, giver dit studiekort dig adgang til huset og dets biblioteker hele døgnet. Om fredagen er der bar eller fest i den studenterdrevne café. I løbet af ugen er det muligt at deltage i foredrags-, sang- og debatarrangementer, som studerende ofte står for og deltager i.

På grund af fakultetets størrelse går ingen studerende op i årgange og hold. Man taler sammen på kryds og tværs, og fakultetet prioriterer kontakten mellem studerende og forskere højt. Man siger, at der ikke kan sættes to teologer i samme rum, uden at der opstår en interessant diskussion. Studiemiljøet på teologi bekræfter denne påstand.

Interview med fagrådsformanden for teologi

"Der er mange måder at bidrage til et godt studiemiljø på"

Anders Martin Lauritsen er teologistuderende. Han er formand for det teologiske fagråd, medlem af studienævnet, diverse fagudvalg, tutoransvarlig samt studiestarts-koordinator.

Anders mener sagtens, man kan bidrage til et godt studiemiljø, uden man behøver at engagere sig i lige så mange råd og nævn som ham.

"Hvis man møder op i fredagsbaren eller deltager aktivt i undervisningen, så er man også med til at forbedre studiemiljøet. Det gør, at man kommer til at kende hinanden bedre, og så får man også automatisk lyst til at være på studiet".

For Anders er et godt studiemiljø mange forskellige ting: "Det er det helt nære, som at man kan tale med både medstuderende og undervisere. Men det er også, at der er mange foreninger og tilbud, så man kan lave ting sammen med sine medstuderende. Jeg oplever, at det at have nogen at sparre med gør, at man kommer nemmere igennem sit studie".

"På teologi kan man engagere sig aktivt på mange forskellige måder. På et tidspunkt var der nogle, der syntes, at vi manglede en filmklub, så nu har de stablet sådan en på benene. Man behøver ikke nødvendigvis sidde og terpe græske verber eller diskutere Luther".

"Mit engagement i studiemiljøet har gjort, at jeg har fået en større forståelse for sammenhængen i mit studie. Jeg har været nødt til at vide lidt om en masse ting. Det er en viden, som jeg ikke nødvendigvis havde opsøgt, hvis det ikke havde været for mit arbejde på studiet".