Undervisning og opbygning

Den teologiske kandidatuddannelse er normeret til to år svarende til 120 ECTS. På kandidatuddannelsen uddybes den indsigt og de færdigheder, du har erhvervet i løbet af den adgangsgivende bacheloruddannelse.

Undervisningen foregår især på små hold, hvor der gives mulighed for en høj grad af studenterdeltagelse, og uddannelsen forudsætter i vidt omfang de studerendes selvstændige arbejde.

På kandidatuddannelsen i teologi er der valgfag svarende til 15 ECTS. Her er mulighed for at studere et selvvalgt teologisk relevant emne, enten på fakultetet eller på et andet fakultet eller universitet. Alle studerende opfordres til at rejse ud i et semester, og fakultetet har gode samarbejdsaftaler med en række udenlandske universiteter. Læs mere om mulighederne for udlandsophold her.

Der er også mulighed for, at man kan kombinere sine teoretiske studier med et projektorienteret forløb (praktikophold). Læs mere om muligheden for praktikophold her.

Kandidatuddannelsen afsluttes med udfærdigelsen af en kandidatafhandling svarende til et halvt årsværk eller 30 ETCS.

1. år 1. semester
2. semester

Obligatorisk fag (15 ECTS)

(eks. Det Gamle Testaments Eksegese) 

Obligatorisk fag (15 ECTS)
(eks. Kirke- og Teologihistorie)

Obligatorisk fag (15 ECTS)

(eks. Det Nye Testamentes Eksegese)

Obligatorisk fag (15 ECTS)

(eks. Dogmatik med Økumenisk Teologi)

 

2. år

3. semester 4. semester

Valgfag (15 ECTS)

(specialiseringskursus, projektorienteret forløb, studieophold)

Speciale (30 ECTS)

Obligatorisk fag (15 ECTS)
(eks. Etik og Religionsfilosofi)