Kandidat i Europas religiøse rødder

(Religious Roots of Europe)

Formålet med uddannelsen The Religious Roots of Europe er at give de studerende indsigt i traditioner, dannelsesprocesser og fælles berøringsflader mellem de tre mest indflydelsesrige religioner i europæisk kultur og historie: kristendom, jødedom og islam.

En innovativ kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder, som udbydes af Det Teologiske Fakultet, giver studerende en enestående mulighed for at udforske de tre store europæiske religioner - kristendom, jødedom og islam – og den indflydelse, disse religioner har haft på forskellige aspekter af europæisk historie. Trossætninger, ritualer, kanoniske tekster, myter, religiøse institutioner – fænomener, som er centrale for alle tre religioner – studeres i deres forhold til samfundet, politik, lovgivning, kønsspørgsmål og etik. Særlige emner kan bl.a. være forestillinger om martyrdøden, berettigelse eller fordømmelse af krig, askese, religiøse autoriteter, kvinders stilling, forskellige strategier til fortolkning af autoritative tekster og meget andet.

De tre religioner er traditionelt blevet studeret mere eller mindre hver for sig. The Religious Roots of Europe-uddannelsen vil give mulighed for at studere dem samlet i den formative periode fra en komparativ vinkel og ved hjælp af en række forskellige tilgange, herunder historiske, filologiske, samfundsvidenskabelige, feministiske og litterære.

The Religious Roots of Europe er den første fællesnordiske kandidatuddannelse på Københavns Universitet, og den udbydes  i samarbejde med fire andre universiteter. 

Uddannelsen er engelsksproget.

En international uddannelse

The Religious Roots of Europe-uddannelsen udbydes i samarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Helsinki Universitet, Lunds Universitet og Universitetet i Oslo. Der arrangeres kompaktseminarer på samtlige institutioner samt på nordiske institutter i Middelhavsområdet, hvilket sikrer uddannelsens internationale perspektiv.