Adgangsprøven på musikvidenskab

Sådan tilmelder du dig Adgangsprøven

  1. Ansøg om optagelse på en ledig studieplads på musikvidenskab.
    Ansøgningsfrist fredag d.  2. august kl. 12.00

  2. Tilmeld dig adgangsprøven på musikvidenskab ved at udfylde tilmeldingsskemaet og send det til eksamen.musik@hum.ku.dk
  3. Tilmeldingsfrist mandag d. 5. august kl. 12.00 

  4. Mød op forberedt og deltag i adgangsprøven. 
    Adgangsprøven afholdes d. 7. august  

  5. Upload bevis for bestået adgangsprøve på Mit KU.

Adgangsprøven


Adgangsprøven er obligatorisk for alle, der søger ind på musikvidenskab på Københavns Universitet. Prøven er en minimumsprøve, som skal sikre, at alle, der begynder på studiet, har visse elementære musikalske færdigheder.

Hvis du består adgangsprøven, er det altså ikke ensbetydende med, at du bliver optaget på musikvidenskab. En bestået adgangsprøve er et adgangskrav, som du skal opfylde, ligesom du skal opfylde de øvrige adgangskrav. 

Adgangsprøven består af fire obligatoriske elementer: En skriftlig prøve i hørelære, en prøve i sekunda vista klaver, forespilning af et indstuderet klaverstykke og forsyngning af en indstuderet sang. Derudover har du mulighed for en ekstra frivillig delprøve.
Læs mere om delprøverne.
 

Tidspunkt for adgangsprøver

Adgangsprøven til de ledige studiepladser er 8. august 2023. 
Du får tidspunktet for din adgangsprøve at vide fredag 4. august ca. kl. 16.00. 
 

Bedømmelse og gyldighed

Til hver af de fire obligatoriske delprøver er der fastsat minimumskrav, som skal opfyldes. Hver delprøve bedømmes 'bestået' eller 'ikke bestået', og alle fire delprøver skal være bedømt 'bestået' for, at du har bestået adgangsprøven. Tidligere beståede delprøver har højst gyldighed i to år. Du skal blot dokumentere, hvad du har bestået, ved at fremlægge kopi af svar fra tidligere prøver.

Forberedelse til prøven

Læs beskrivelsen af prøven grundigt. Universitetet tilbyder ikke forberedende undervisning. Det er muligt at finde relevant undervisning på musikskoler og MGK og du kan desuden downloade app'en EarMaster, hvor du kan øve hørelære.