Ansøgning om studieskift eller overflytning i den digitale ansøgningsportal


For nogle fakulteter er det muligt at søge om studieskift eller overflytning via den digitale ansøgningsportal. Den enkelte uddannelse og fakultets hjemmesider forklarer, om dette er tilfældet for dem.

Studieskift og overflytning er to typer "administrative indskrivninger", hvor hensigten er, at du ikke starter på den søgte uddannelse fra begyndelsen, men i stedet starter på andet studieår eller senere studietrin.

  • Studieskift er når du ønsker at skifte fra en uddannelse til en ny uddannelse på Københavns Universitet.
  • Overflytning er når du ønsker at flytte fra en uddannelse på et andet dansk universitet til den samme uddannelse på Københavns Universitet.


For studieskift og overflytning på bacheloruddannelser gælder følgende krav:

  • Du har bestået eller vil bestå fag, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede uddannelse.
  • Du opfylder de specifikke adgangskrav.
  • Der er ledige pladser på det studietrin, som du skal indplaceres på.

For studieskift og overflytning på kandidatuddannelser gælder følgende krav:

  • Du opfylder de specifikke adgangskrav, herunder en adgangsgivende bacheloruddannelse.
  • Der er ledige pladser på det studietrin, som du skal indplaceres på.
  • Ved studieskift er det derudover en forudsætning, at du har bestået eller vil bestå fag, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede uddannelse.

Når du skal oprette din ansøgning i den digitale ansøgningsportal, skal du ikke selv vælge, om du søger om studieskift eller overflytning - universitetet afgør dette selv, baseret på det adgangsgrundlag du har, kombineret med den uddannelse du søger på. Det, du skal vælge, er, om du søger om indskrivning på en bacheloruddannelse eller en kandidatuddannelse. Derefter får du så listen over de relevante uddannelser af den valgte type.

Bemærk, at ikke alle fakulteter på Københavns Universitet modtager ansøgninger om administrative indskrivninger gennem ansøgningsportalen, så tjek med dit valgte fakultet, hvis din ønskede uddannelse ikke fremgår i portalen.

Ansøgningerne udfyldes og indsendes på samme måde som ansøgninger til kandidatuddannelser i ansøgningsportalen, som beskrevet i resten af brugervejledningen.

Op til menusiden