Ansøgning om studieskift, overflytning eller genindskrivning i den digitale ansøgningsportal


For nogle fakulteter er det muligt at søge om studieskift, overflytning eller genindskrivning via den digitale ansøgningsportal. Den enkelte uddannelse og fakultets hjemmesider forklarer, om dette er tilfældet for dem.

Studieskift, overflytning og genindskrivning er såkaldte "administrative indskrivninger", hvor hensigten er, at du ikke starter på den søgte uddannelse fra begyndelsen, men i stedet starter på andet studieår eller senere studietrin.

  • Studieskift er når du ønsker at skifte fra en uddannelse til en ny uddannelse på Københavns Universitet.
  • Overflytning er når du ønsker at flytte fra en uddannelse på et andet dansk universitet til den samme uddannelse på Københavns Universitet.
  • Genindskrivning er når du har været udmeldt fra en uddannelse, og ønsker at starte op på samme uddannelse igen på Københavns Universitet.

Når du skal oprette din ansøgning i den digitale ansøgningsportal, skal du til at starte med at vælge et universitet, og derefter en "Uddannelsestype".

Hvis du vil søge om en administrativ indskrivning på KU, skal du vælge enten "Studieskift/Overflytning - Bachelor" eller "Studieskift/Overflytning - Kandidat" som uddannelsestype, afhængig af om det er en bacheloruddannelse eller en kandidatuddannelse du vil indskrives på. Inde på selve ansøgningsskemaet vil du få muligheden for at angive, hvis du søger om genindskrivning og ikke studieskift/overflytning.

Ansøgningerne udfyldes og indsendes på samme måde som ansøgninger til kandidatuddannelser i ansøgningsportalen, som beskrevet i resten af brugervejledningen.

Op til menusiden