Særlig støtte til funktionsnedsatte


Du kan få støtte og hjælp til bedre at kunne gennemføre en uddannelse på Københavns Universitet.

Specialpædagogisk Støtte (SPS) er et tilbud til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så du kan gennemføre en uddannelse i lighed med andre studerende.