Har du brug for særlig støtte til din uddannelse?

Den her side er til dig, som gerne vil søge ind på en kandidatuddannelse på Københavns Universitet, og har en diagnose, funktionsnedsættelse, et handicap eller er neurodivergent.

Det kan nemlig betyde, at du kan få brug for støtte eller hjælpemidler i dit studieliv. Helt ligesom de +2.000 studerende, der fik støtte på KU i 2022. 

Støtten kalder vi SPS. Det står for specialpædagogisk støtte og kan være alt fra fysiske og digitale hjælpemidler til personlig støtte. Det kan fx være støtte til planlægning, overblik og struktur.

Det er KU's SPS-vejledere, der kan søge om støtten til dig. 

Er du studerende på KU?

Hvis du allerede studerer på KU og gerne vil vide mere om SPS, kan du finde information på KUnet.

Kan du få SPS?

  Målgruppen for SPS er bred. Der er altså en del forskellige funktionsnedsættelser, som gør, at du kan få støtte og hjælpemidler – og hvilke former for støtte, du skal have, afhænger af dine udfordringer. 

  Det skal du opfylde for at få SPS:

  • Din funktionsnedsættelse skal være diagnosticeret.
  • Du skal have dokumentation (fx fra egen læge, speciallæge eller e-journal).
  • Du skal være studieaktiv.
  • Du skal være dansk statsborger, være omfattet af international overenskomst eller kunne sidestilles med en dansk statsborger. 

  Mød studerende, der får støtte

  Kontakt os for at få SPS

  Du kan booke en telefonisk, en fysisk eller en Zoom-samtale med en af vores SPS-vejledere. Vejledningen er den samme alle steder. Det vigtigste er, at du booker den første ledige tid, som passer dig. Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive en mail til os. 

  Til samtalen hjælper vi dig med at få et overblik over dine behov og muligheder for støtte. 

  Hvis du ved hvilken kandidatuddannelse, du gerne vil gå på, er det en god idé også at kontakte det fakultet, som uddannelsen ligger på. Så kan I tale om, hvilke særlige vilkår fakultetet kan tilbyde dig både i undervisningen og til eksamen. Det kan fx være ekstra tid til dine eksamener. 

  Kontakt os, hvis du har spørgsmål. Vi er her for at hjælpe dig.

  SPS-vejlederne på KU

  SPS på KU

  Din guide til studievalg

  Synes du, studievalget er svært?

  For mange er det både en spændende og forvirrende proces at vælge uddannelse.

  Hvis du har særlige behov og udfordringer, kan det være endnu vigtigere at undersøge og overveje, hvad der vil være en god uddannelse for dig.

  Her er en guide, der kan hjælpe dig med at træffe et godt studievalg. 

  1

  Find info og reflekter 

  2

  Tænk over dine udfordringer

  Vær ærlig og åben omkring dine udfordringer. Jo mere du fortæller os, jo bedre kan vi vejlede dig om dine muligheder.

  3

  Hvis du bliver tilbudt en studieplads

  4

  Studiestart

  Du forbereder dig bedst ved at:
  • Læse beskederne du får på Mit KU.
  • Være med i aktiviteterne i løbet af studiestarten. 
  • Undersøge om en i dit netværk kan hjælpe dig, indtil støtten er på plads.

  Hvordan søger du støtte?

  Hvis du har brug for særlig støtte, kan vi hjælpe dig med at søge den. Støtten kan være alt fra fysiske hjælpemidler til personlig støtte.

  Du kan dog ikke få økonomisk støtte eller ekstra faglig støtte til et fag, du har svært ved.

  Du kan søge om SPS, fra du takker ja til din studieplads på en kandidatuddannelse og hele vejen igennem din kandidat. Søg dog hurtigst muligt, da der kan gå et par måneder, før støtten er helt på på plads.  

  I videoen nedenunder kan du høre studievejlederen Line forklare, hvad SPS er, og hvordan det fungerer. 

  Hvad kan du få hjælp til?

  Nedenunder kan du få styr på de funktionsnedsættelser, som giver dig mulighed for at få SPS.

  Samtidig kan du blive klogere på hvilken støtte og hvilke hjælpemidler, du kan få.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hvad sker der, når du søger støtte?

  Hvordan får jeg mine hjælpemidler og støtte?

  Se SPS-forløbet trin for trin nedenunder. Tidslinjen starter, når du booker en samtale, og slutter, når du har fået dine hjælpemidler eller støtte:

  1

  SPS-samtale 

  Du skal starte med at booke en samtale med en SPS-vejleder på Københavns Universitet.

  Det kan du fra den dag, du svarer ja tak til en studieplads. Herefter hjælper vi dig med at få støtten i gang.

  2

  Ansøgning om støtte

  Din SPS-vejleder på KU ansøger om støtte og/eller de hjælpemidler, som I har talt om til samtalen. Ofte vil du få tilsendt nogle blanketter, som du skal udfylde og sende tilbage til vejlederen.

  Ansøgningen sendes til dem, som leverer støtten eller hjælpemidlerne. 

  3

  Du bliver kontaktet

  Hvis det er nødvendigt, vil dem, der skal levere støtten til dig, tage kontakt til dig inden for 10 dage.

  Her vil de tage en samtale med dig, så de er sikre på, at du får den helt rigtige støtte. 

  4

  Hvis du skal have støtte

  Hvis du skal have støtte, bliver der lavet en rapport, som fortæller hvilken støtte eller hjælpemidler, du har brug for.

  Rapporten kan du bruge som dokumentation, hvis du vil søge om dispensation, så du fx får mere tid til dine eksamener. 

  5

  KU bestiller den anbefalede støtte 

  SPS-vejlederen på KU bestiller den støtte, som er blevet anbefalet til lige netop dig. 
  6

  Besked i din e-Boks 

  Når din ansøgning er behandlet, vil du få en besked i e-Boks. Der går tit 3-6 uger, fra du starter processen, til du får besked.

  Vær opmærksom på, at der kan gå et par måneder, før din støtte er helt oppe at køre.

  7

  Dine hjælpemidler er klar

  Du får besked fra SPS-vejledningen, når du kan afhente dine hjælpemidler i KU's reception på Krystalgade 25, 1172 København K. 

  Studerende, der modtog SPS i 2022

  Hvad vil vi gøre?

  På KU har vi ikke vores eget team af psykologer, læse- og skrivevejledere og mentorer. Derfor er dem, som leverer støtten eller hjælpemidlerne vores samarbejdspartnere.

  Til gengæld har vi en studievejledning på hver af universitetets fakulteter, som fx kan hjælpe dig med at søge om dispensation, når du er startet på din kandidat. Det kalder vi særlige vilkår og kan være ekstra tid til dine eksamener. 

  Vores proces

  SPS-vejlederne søger om SPS på dine vegne. Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil vi tage fat i dem, som skal levere støtten til dig. Det kan fx være Studenterrådgivningen, som vil hjælpe dig. 

  Du kan læse mere om Studenterrådgivningen her

  Undervisning, eksamener og studiemiljø

  Kontakt det rigtige fakultet eller institut 

  Det kan give god mening at kontakte fakultetet eller instituttet på den uddannelse, du gerne vil gå på. De kan svare på spørgsmål bl.a. inden for emnerne: 

  • Undervisningslokaler og fysisk tilgængelighed 
  • Forlænget tid til eksamen og forlænget studietid
  • Mulighed for dispensation
  • Studievalg og alternativ studieplan
  • Fagstøttepersoner 
  • Studiestart og studiemiljø
  • Karrieremuligheder

   

  Det Humanistiske Fakultet

  Hvis du har en specifik uddannelse i tankerne, så kontakt det institut, som uddannelsen hører under

   

  Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

   

  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

   

  Det Juridiske Fakultet

   

  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

   

  Det Teologiske Fakultet

  Tlf: 35 32 39 61 / AC-vejleder@teol.ku.dk 

   

  Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere

  Tlf: 35 32 68 52 / skt@sund.ku.dk 

  Spørgsmål og svar om SPS

  Hvordan forbereder jeg mig bedst til samtalen? Er der andre muligheder for støtte? Læs med her, og find ud af det.

   

  Der er mange institutioner, organisationer og foreninger, som giver støtte eller rådgivning. Her er en oversigt over de steder, der har fokus på studerende. 

  Nogle af dem kan du først gøre brug af, når du er studerende på KU.

  Men med dette overblik ved du, at det er hjælp, som du på et tidspunkt kan gøre brug af. 

  • Studievejledningen: Find det fakultet eller institut, du gerne vil studere på - de kan hjælpe med spørgsmål om fx dispensation og studieplanlægning.
  • SU-vejledningen: Få styr på SU-reglerne, aktivitetskrav og tillæg af SU-klip.
  • Studenterrådgivningen: Når du er startet på universitetet, kan du fx få social- og psykologhjælp
  • Psykiatrifonden: Her kan du finde øvelser, som kan hjælpe dig med at håndtere angst, stress, depression osv. 
  • Studenterpræsten: Dette er de studerendes egne præster. De lytter og kan være med til at skabe klarhed over dine muligheder.
  • Studenterambassadøren: Kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om dine rettigheder eller har brug for hjælp til at søge om dispensation. 
  • SUMH: Organisation for unge med psykiske, fysiske og neurologiske handicap. 

   

   

  Inden din samtale anbefaler vi dig, at:

  • Du tænker over hvilke udfordringer, du muligvis vil møde, hvis du starter på en uddannelse på KU.
  • Du får dokumentation for din funktionsnedsættelse eller diagnose fra lægen. Du er velkommen til at sende dokumentationen inden samtalen. Send det til sps@adm.ku.dk (gerne i PDF-format).

  Du kan læse mere om kravene for dokumentation under spørgsmålet "Hvordan dokumenterer jeg min funktionsnedsættelse?".

   

   

   

  Ja, du kan godt få overflyttet dine hjælpemidler.

  Hvis du tidligere har fået SPS på en uddannelse, skal du sende en mail til sps@adm.ku.dk. Her skal du oplyse hvilke hjælpemidler, du gerne vil have overflyttet fra din tidligere uddannelse.

   

   

   

  Hvis du er ordblind, eller har mistanke om, at du er ordblind, skal du sende en mail til os på sps@adm.ku.dk.

  Så kan vi sende dig skemaer til oplysninger om dine støttebehov, om eventuelle ændringer i dine støttebehov, eller hvis du gerne vil testes for ordblindhed.

  Hvis du har en diagnose ud over din ordblindhed, er det en god idé at booke en samtale med en SPS-vejleder. Så kan vi tilpasse alle dine behov for støtte. 

  En god idé er også at se filmen nedenunder, som handler om ordblindhed. 

   

  Fysisk funktionsnedsættelse: 

  • Du skal have lægelig dokumentation for din fysiske funktionsnedsættelse.
  • Det kan fx være fra egen læge, speciallæge, sygehus eller e-journal.
  • Her skal både dit fulde navn, CPR-nummer og dato stå. 
  • Ved kronisk eller alvorlig sygdom skal dokumentationen beskrive dine problemer med indlæring eller andre problemer.
  • Det kan fx være bevæge- eller synsvanskeligheder, som har betydning for din deltagelse i uddannelsen.
  • Ved fremadskridende lidelser er det vigtigt, at dokumentationen er forholdsvis ny og dækker din aktuelle tilstand.

  Psykisk funktionsnedsættelse:

  • Du skal have lægelig dokumentation for din psykiske funktionsnedsættelse.
  • Det kan fx være fra egen læge, speciallæge, sygehus eller e-journal.
  • Her skal både dit fulde navn, CPR-nummer og dato stå. 
  • Udtalelse fra psykolog er ikke nok, men skal suppleres af lægelig dokumentation.

  Neurologisk funktionsnedsættelse:

  • Du skal have lægelig dokumentation for din neurologiske funktionsnedsættelse.
  • Det kan fx være fra egen læge, speciallæge, sygehus eller e-journal.
  • Her skal både dit fulde navn, CPR-nummer og dato stå. 
  • Ved kronisk eller alvorlig sygdom skal dokumentationen beskrive dine problemer med indlæring eller andre problemer.
  • Det kan fx være bevæge- eller synsvanskeligheder, som har betydning for din deltagelse i uddannelsen.
  • Ved fremadskridende lidelser er det vigtigt, at dokumentationen er forholdsvis ny og dækker din aktuelle tilstand.

  Ordblind:

  • Hvis du ikke har fået SPS tidligere, skal du sende Ministeriets Ordblindetest eller anden dokumentation for ordblindhed.
  • Ordblindetesten er elektronisk, og er typisk lavet af en læsevejleder på din tidligere uddannelse.
  • Hvis du tidligere har fået SPS pga. af din ordblindhed, behøver du ikke at sende dokumentation.

  Hørevanskeligheder:

  • Kopi af hørekurve og journal fra høreklinik eller hospital.

  Synsvanskeligheder:

  • Dokumentation fra en øjenlæge eller fra Statens Øjenklinik hvor din diagnose står.

   

  Hvis du ønsker, at fx familie, kæreste, venner eller mentorer skal have mulighed for at tale med os om din ansøgning – eller hvis de skal afhente dine hjælpemidler – skal du give os lov til at udveksle oplysninger med dem.

  Det gør du ved at udfylde og sende eller medbringe denne fuldmagt, som vi gemmer på din SPS-sag.