Hvis du har brug for særlig støtte, der kompenserer dig for din funktionsnedsættelse, kan vi hjælpe dig med at søge om støtten.

Støtten kalder vi SPS. Det står for Specialpædagogisk støtte og kan være alt fra være fysiske hjælpemidler til personlig støtte, dog ikke økonomisk støtte eller supplerende faglig støtte til et fag, du har svært ved. 

For at få SPS, skal du have en diagnosticeret funktionsnedsættelse. 
Du kan søge om SPS gennem hele din studietid. Vær forberedt på ventetid i op til 4 - 6 uger. 


Hvilken støtte kan du få? 

Se hvilken støtte og hjælp du kan få. Under filmen kan du vælge den kategorier, der passer bedst på dig. 

Om filmen: Tre studerende fortæller om deres SPS, og hvordan det hjælper dem gennem hverdagen på studiet.