Kontakt SPS-vejlederne

SPS-vejlederne kan hjælpe dig med:

  • vejledning om særlig støtte (SPS)
  • at udfylde dit ansøgningsskema
  • at forstå svaret på din ansøgning
  • at få repareret/erstattet hjælpemidler
  • vejledning om forlængelse af støtte

Vi anbefaler, at du også kontakter den uddannelse, du søger ind på, for at drøfte vilkårene som studerende med funktionsnedsættelse. 

Måske er dit spørgsmål besvaret under Spørgsmål og svar?

Skriv til os

E-mail:  sps@adm.ku.dk
Oplys altid de første 6 cifre af dit CPR-nr. og dit telefonnummer, når du sender en e-mail.

Postadresse

Københavns Universitet
Vejledning og Optagelse - SPS
Nørregade 10, Postboks 2177
1017 København K

Ring til os

Telefonerne er åbne følgende dage:
Mandag kl. 9 - 11
Onsdag kl. 12-14
Fredag kl. 9 - 11 (kun frem til den 11/9)

Tlf: 35 32 29 29

Hvis du ønsker at blive ringet op, kan du sende en mail til sps@adm.ku.dk med besked om, at du ønsker et opkald. Husk at skriv en kort beskrivelse af hvad henvendelsen drejer sig om i mailen. Så ringer vi til dig hurtigst muligt.

Besøgsadresse - kun hvis du har booket en samtale

Universitetsbiblioteket
Fiolstræde 1
1171 Kbh. K

Se kort.

Kontakt uddannelsen

Uddannelsernes kontaktpersoner hjælper og vejleder i samarbejde med Universitets SPS-enhed om Specialpædagogisk Støtte, men kan også hjælpe og vejlede dig om lokale forhold i øvrigt, fx:

  • lokaleforhold i forbindelse med undervisningen
  • specifikke begrænsninger der kan have betydning for dine muligheder for at gennemføre konkrete uddannelser
  • dispensationer i forbindelse med eksamen, studieaktivitetskrav, krav om maksimal studietid
  • studievalg og alternative studieplaner 
  • fagstøttepersoner, når du har fået bevilliget støtte.


Kontaktoplysninger

Det Humanistiske Fakultet
Kontakt det institut din kommende uddannelse ligger under. Du finder oversigt over institutternes vejledning her.

Det Juridiske Fakultet
På Det Juridiske Fakultet skal du kontakte Studie- og Karrierevejledningen
E-mail: studiekontakt@jur.ku.dk

Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet
Kontakt SCIENCE studenterservice, hvor de også vejleder om SPS. 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Søren Hedegaard Sørensen - Tlf. 35 32 43 13 
E-mail: shes@samf.ku.dk 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kontakt studievejleder Sisse Holm
E-mail: vejledning@sund.ku.dk 

Det Teologiske Fakultet
Anja Mee Foldberg - Tlf. 35 32 39 59
E-mail: amf@teol.ku.dk

Skovskolen
Steen Forsmann - Tlf. 35 32 08 01 (Erhvervsuddannelserne)
E-mail: sfo@ign.ku.dk
Per Claudi Jensen - Tlf. 35 33 16 07
E-mail: pcj@ign.ku.dk
Britt Granvig Majgaard - Tlf. 35 33 17 69
E-mail: brma@ign.ku.dk

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
Sanne Wass Christensen - Tlf: 353-26861
E-mail: sach@sund.ku.dk

 

Ordningen for Specialpædagogisk Støtte administreres af  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, men du skal søge støtten via Københavns Universitet.