Ansøg som studerende eller tidligere studerende

Hvis du vil søge ind på en kandidatuddannelse, og er optaget på en kandidatuddannelse i forvejen eller har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om optagelse/genoptagelse, genindskrivning, overflytning eller studieskift.

Ansøgningsfrist

Du kan finde ansøgningsfristen under uddannelsen 

Genoptagelse 

Genoptagelse er for dig der:

 • Vil søge optagelse på en uddannelse på Københavns Universitet, som du tidligere har været optaget på

og

 • Har bestået kurser, der svarer til mindre end 1. studieår på uddannelsen på den nu gældende studieordning.

Du søger om genoptagelse og kan se ansøgningsfrister under den specifikke uddannelse

 

Du skal søge om genoptagelse, hvis 

 • du var fuldtidsstuderende på samme uddannelse på Københavns Universitet
  og
 • du opfylder uddannelsens adgangskrav
 • det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt. 

Hvis du tidligere blev udmeldt fra uddannelsen eller var forhindret i at fortsætte på uddannelsen, fx fordi du ikke bestod førsteårsprøven, kan du kun blive optaget, hvis vi vurderer, at du kan gennemføre uddannelsen, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret. 

Du skal være opmærksom på, at:

 • dine beståede eksamener, eksamensforsøg, studieaktivitetskrav (og brugte SU-klip) vil som udgangspunkt stadig blive overført, selvom du starter forfra på uddannelsen. Kommer du fra en ældre studieordning, vil der være undtagelser, og du kan miste merit.

 • ansøgningsfristen kan variere, alt efter hvilken uddannelse du søger om genoptagelse på.

 • reglen om merit for tidligere uddannelse, gør sig gældende, når du har studeret før.

 

Hvis du blev udmeldt fra uddannelsen, eller hvis betingelserne for at universitetet kunne have udmeldt dig, var til stede, da du udmeldte dig selv (fx hvis du ikke bestod 1. årsprøven), skal du sammen med din ansøgning uploade dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.  

Skriv en kort fritekst om, hvorfor du er udmeldt af uddannelsen, og hvad der har ændret sig, så du nu kan gennemføre den. Du skal også uploade dokumentation, der underbygger dine argumenter for, at du nu vil kunne gennemføre uddannelsen.

Eksempler på dokumentation:

 • Lægeerklæring, som indeholder en tidsangivelse af forløbet, lægens faglige vurdering af, hvordan forholdene påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de påvirker din evne til at studere nu. Er forholdene stadig gældende, skal lægeerklæringen indeholde en prognose for varigheden.
 • Sygejournal ved længerevarende sygdom
 • Udtalelse fra autoriseret psykolog. Udtalelsen skal indeholde psykologens faglige vurdering af, hvordan forholdende påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de påvirker din evne til at studere nu. Gælder forholdene stadig, skal udtalelsen indeholde en prognose for varigheden.
 • Eksamensbeviser for fag, kurser eller uddannelser, du har bestået før og efter du blev udmeldt af uddannelsen.

 

 

Optagelse

Du skal søge optagelse på ny, hvis du ikke tidligere har gået på uddannelsen på Københavns Universitet. Du skal også søge om optagelse, hvis du tidligere har studeret på samme uddannelse på et andet dansk universitet og ikke har bestået kurser svarende til hele 1. studieår på den nye uddannelse. Du søger om optagelse via uddannelsen. 

Har du studeret på en deltidsuddannelse eller på en uddannelse i udlandet, skal du ligeledes søge om optagelse, også selvom du har bestået mere end 1. studieår på den nu gældende studieordning.

Du søger om optagelse via uddannelsen.

 

Du kan søge om optagelse, hvis disse tre forhold gælder for dig:

 • Du ikke tidligere har gået på uddannelsen på Københavns Universitet
 • Du ikke har bestået kurser svarende til hele 1. studieår på uddannelsen
 • Du opfylder adgangskravene til uddannelsen

Du skal være opmærksom på, at:

 • dine beståede eksamener, eksamensforsøg, studieaktivitetskrav (og brugte SU-klip) vil som udgangspunkt stadig blive overført, selvom du starter forfra på uddannelsen. Kommer du fra en ældre studieordning, vil der være undtagelser, og du kan miste merit.

 • Ansøgningsfristen kan variere alt efter, hvilken uddannelse du søger om optagelse på 
 • reglen om merit for tidligere uddannelse, gør sig gældende, når du har studeret før.

 

 

Når du har studeret på en videregående uddannelse, du ikke har afsluttet, skal du følge reglen om merit for uddannelse. Det gælder både, hvis du er blevet udmeldt, og hvis du har udmeldt dig selv.

Det betyder, at du skal oplyse os om alle de kurser, du har bestået, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Se hvilken dokumentation du skal uploade under merit for uddannelse.

 

Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret på samme uddannelse og her bestod, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Det gælder uanset, om du studerede på KU eller et andet dansk universitet.

Du søger genindskrivning via uddannelsen og skal kontakte fakultetet, hvis du har brug for vejledning.

Ansøgningsfrist: Se uddannelsen  (1. marts for nogle uddannelser)

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om genindskrivning, hvis:

 1. der er ledige pladser på uddannelsen

 2. du var fuldtidsstuderende på samme uddannelse på KU eller et andet dansk universitet

 3. du har bestået, hvad der svarer til første studieår på den uddannelse, du søger ind på (jf. dens gældende studieordning)

 4. det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt (Gælder kun hvis du er tidligere studerende på samme uddannelse på KU).

 5. du opfylder de specifikke adgangskrav og har et gennemsnit på mindst 6,0 i din adgangsgivende eksamen.

Ved genindskrivning starter du på den nyeste studieordning. Har du været indskrevet på en anden studieordning, er det muligt, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres. Bemærk også, at dine tidligere eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig vil gælde.

 

 

 

Overflytning til KU

Du skal søge om overflytning, hvis du studerer på samme uddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger overflytning til.

Du søger overflytning via uddannelsen og skal kontakte fakultetet, hvis du har brug for vejledning.

Ansøgningsfrist: Se uddannelsen  (1. marts for nogle uddannelser)

 

 

 

 

 

Du kan søge om overflytning, hvis:

 1. Du er fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et andet dansk universitet
 2. Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på (jf. dens gældende studieordning)
 3. Du ikke står til at blive udmeldt
 4. Der er ledige pladser

 

 

 

 

 

 

 

Studieskift

Du skal søge om studieskift, hvis du studerer på en anden uddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du ønsker studieskift til.

Du søger studieskift via uddannelsen og skal kontakte fakultetet, hvis du har brug for vejledning.

Ansøgningsfrist: Se uddannelsen  (1. marts for nogle uddannelser)

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om studieskift, hvis:

 1. Du er fuldtidsstuderende på en bacheloruddannelse på et dansk universitet.

 2. Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. (jf. dens gældende studieordning)

 3. Der er ledige pladser.

Er du ikke længere optaget, skal du ikke søge om studieskift, men i stedet om optagelse via optagelse.dk.