Merit for tidligere uddannelse

Hvis du har bestået fag og kurser på en uafsluttet uddannelse, skal du oplyse os om det, når du søger i ansøgningsportalen.

Hvorfor skal jeg søge merit?

Ud over at du skal søge om merit, fordi det fremgår af lovgivningen, skal du også søge, fordi nogle af de fag og kurser, du har bestået, kan erstatte nogle af de fag og kurser, du skal tage på den nye uddannelse. Det betyder, at du skal tage færre fag og kurser og dermed kan blive hurtigere færdig med din nye kandidatuddannelse.

Faglig vurdering af beståede aktiviteter

Universitetet foretager en faglig vurdering af de prøver, som du har bestået, og hvis disse prøver kan indgå i den nye uddannelse, træffer universitetet afgørelse om, at det skal meritoverføres.