Hvis du ikke har 6,0 i snit

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12, også når du søger kvote 1 med dispensation.

I kvote 1 har du mulighed for at søge om dispensation for karakterkravet på mindst 6,0.

Hvis du ikke opfylder karakterkravet, anbefaler vi, at du søger optagelse i kvote 2, hvor du ikke skal opfylde karakterkravet. Se her, hvorfor: 

Får du dispensation, giver vi dig et fiktivt gennemsnit på 6,0 i vores system. Du vil altså kun kunne blive optaget på uddannelser med en adgangskvotient på højest 6,0.

Vi forventer ikke, at årets adgangskvotienter falder til 6,0 på uddannelser som medicin, odontologi, forsikringsmatematik, molekylær biomedicin, film- og medievidenskab, litteraturvidenskab, psykologi, antropologi, statskundskab og jura.

Se sidste års adgangskvotient og overvej, om det giver mening for dig at søge om dispensation.

 

I din korte fritekst i dispensationsansøgningen skal du redegøre for de usædvanlige forhold, der har påvirket dine muligheder for at opnå et karaktergennemsnit, der svarer til dit faglige niveau.  Det kan fx være pludselig opstået alvorlig sygdom eller ulykke.

Eksempler på dokumentation:

 • Sygejournal ved længerevarende sygdom

 • Lægeerklæring eller dokumentation for alvorligt eller terminalt sygdomsforløb for nærtstående pårørende

 • Specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed eller funktionsnedsættelser

 • Lægeerklæring, som indeholder
  • en tidsangivelse af forløbet (hvor længe har det stået på?)
  • lægens faglige vurdering af, hvordan forholdene påvirkede dig tidligere, og i hvilken grad de påvirker dig nu.
  • en prognose for varigheden, hvis forholdende stadig er gældende

 • Udtalelse fra autoriseret psykolog, som indeholder
  • psykologens faglige vurdering af, hvordan forholdene påvirkede dig, og i hvilken grad de påvirker dig nu.
  • en prognose for varigheden, hvis forholdende stadig er gældende

 • Politirapport

 • Standpunkts- og årskarakterer fra din gymnasiale eksamen

 • Folkeskolens afgangsbevis (beviset kan være nødvendigt, hvis de usædvanlige forhold startede i slutningen af folkeskolen)

 • Udtalelse fra studievejleder eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution.

 

Hvornår kan man søge om dispensation?

Du kan søge om dispensation for karakterkravet på baggrund af usædvanlige forhold.

Usædvanlige forhold er alvorlige forhold, du ikke har kunnet tage højde for, og som tydeligt har haft negativ indflydelse på din præstation og dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Usædvanlige forhold kan fx være pludseligt opstået alvorlig sygdom eller ulykke.

Vi kan give dig dispensation fra karakterkravet, hvis vi vurderer, at det er sandsynligt, at du kunne have opnået et karaktergennemsnit på 6,0 eller mere, hvis du ikke havde været udsat for de usædvanlige forhold.

Du kan som ansøger til tandplejer samt skov- og landskabsingeniør søge om anerkendelse

Søger du om optagelse på tandplejer eller skov- og landskabsingeniør, og har du gode resultater fra nyere uddannelsesaktiviteter, kan du søge om anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer.  

Får du anerkendelse, giver vi dig et fiktivt gennemsnit på 6,0 i vores system. Du vil altså kun kunne blive optaget på uddannelsen i kvote 1, hvis adgangskvotienten er på maks. 6,0 ved årets optagelse.

Hvordan og hvornår?

 • Hvor og hvordan søger du? Hvordan behandles din sag? Læs mere om det her
 • Du kan søge dispensation eller anerkendelse allerede fra den 1. februar, samtidig med at du søger optagelse på optagelse.dk.
 • Du får svar senest 26. juli på Mit KU