Kandidat i nanoscience – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i nanoscience på Københavns Universitet

Kandidat i nanoscience

Som kandidatstuderende i nanoscience udnytter du din naturvidenskabelige ballast til at forstå nanoskopiske systemer i dybden og på tværs af faggrænser. Der er stor valgfrihed på uddannelsen, så du kan fordybe dig i de grene af videnskaben, du finder mest interessant. Samtidig får du blik for nye og utraditionelle måder at anvende naturvidenskabens metoder og teknikker på.

Uddannelsen er engelsksproget.

"Analytisk sans, evnen til at sætte sig ind i nye områder og  samarbejde på tværs af discipliner og kulturer er afgørende kompetencer, man skal mestre for at kunne begå sig i mit job. Det har jeg med mig fra Nanoscience

Titoo Jain,

Project Manager i Haldor Topsøe

Vil du være med til at opdage verden på nanoskala, aflure naturens hemmeligheder og udvikle produkter med helt nye egenskaber? Så skal du tage en kandidatgrad i nanoscience.

Med en uddannelse i nanoscience lærer du at forstå og mestre opbygningen af strukturer på det atomare og molekylære niveau. Du får kendskab til, hvordan samspillet mellem kemi, fysik og biologi er, og denne viden kan du bruge til at udvikle ny viden og nye produkter.

Det er en banebrydende uddannelse med masser af anvendelsesmuligheder – allerede nu.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfristen for ansøgere med en retskravbachelor er:

  • 1. marts med studiestart 1. september
  • 15. oktober med studiestart 1. februar

Ansøgningsfristen for ansøgere med adgangsgivende eller anden bacheloruddannelse er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i nanoscience.

Læs om mulighederne for udlandsophold.