Kandidat i global skovforvaltning (GLOFOR)

Med Erasmus Mundus-uddannelsen i global skovforvaltning kan du komme til at arbejde med bæredygtig skovdrift – som både rummer enorme udfordringer og et stort potentiale.

Uddannelsen er engelsksproget.

Som studerende har du fokus på den afskovning og de forringede vækstbetingelser, som foregår i skovområderne i Det Globale Syd. Det fører til et massivt tab af biodiversitet, ødelægger livsgrundlaget for millioner af mennesker og står for 10-15% af verdens drivhusgasudledninger. Vi er nødt til at beskytte og drive skovområderne i mellem- og lavindkomstlandene langt mere bæredygtigt end nu. Global skovforvaltning giver dig kompetencerne til at arbejde for at fremme netop det mål.

Global skovforvaltning er en Erasmus Mundus-uddannelse med særlige regler for ansøgning og optagelse.