Kandidat i nærorientalsk arkæologi – Københavns Universitet


Kandidat i nærorientalsk arkæologi

Kandidatuddannelsen i nærorientalsk arkæologi beskæftiger sig med tiden fra de første spor af mennesker til og med de islamiske perioder.

Uddannelsen er engelsksproget og følger samme studieordning som kandidatuddannelserne i assyriologi og ægyptologi. Du kommer til at fordybe dig yderligere i arkæologisk teori og metode og i løbet af studietiden deltager du i arkæologiske udgravninger i Mellemøsten.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

  • Mød os på: