Kandidat i nærorientalsk arkæologi

Kandidatuddannelsen i nærorientalsk arkæologi beskæftiger sig med tiden fra de første spor af mennesker til og med de islamiske perioder.

Du kommer til at fordybe dig yderligere i arkæologisk teori og metode og i løbet af studietiden deltager du i arkæologiske udgravninger i Mellemøsten.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.