Sundhedsfaglig kandidatuddannelse – Københavns Universitet

Til toppenSundhedsfaglig kandidatuddannelse

Har du en professionsbachelor inden for sygepleje, ergo- eller fysioterapi, ernæring og sundhed, jordemoderkundskab eller bioanalyse? Og kunne du tænke dig at udvikle dit fag med en videnskabelige kandidatuddannelse? Så er den sundhedsfaglige kandidatuddannelse helt sikkert noget for dig.

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse henvender sig mod sundhedsfaglige professionsbachelorer og sundhedsvidenskabelige bachelorer, som gerne vil videreudvikle sig - fx som forskere, undervisere eller arbejde inden for kvalitetsudvikling.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Studieordning

Læs mere om uddannelsen i studieordningen for sundhedsfaglig kandidatuddannelse (eksternt link)