Studiemiljø

Videoen giver dig en kort rundvisning på udvalgte steder i Panum-bygningen, hvor sundhedsfaglig kandidatuddannelse hører til. Panum huser også andre sundhedsvidenskabelige uddannelser, og her er det medicinstuderende Sarah, der viser rundt. 

Der er gode muligheder for læsesal, plads til gruppearbejde og en tænkepause med udsigt over København fra 15. etage i den nye del af bygningen. 

Som studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse kan du blive en del af et levende studiemiljø – både når du skal forberede dig til undervisningen og ved at deltage i faglige arrangementer.