Undervisning og opbygning

Undervisning

Undervisningsformerne varierer gennem studiet. Undervisningen finder sted på Panum og foregår på følgende måder:

 • Problembaseret læring (PBL)
 • Forelæsningsrækker
 • Selvstudium
 • Projektskrivning
 • Øvelser

Øvelserne kan eksempelvis være inden for:

 • Biostatistik
 • Forskningsmetodologi
 • Design af kliniske studier
 • Projektskrivning

Størstedelen af undervisningen kræver forberedelse og foregår med de studerende som aktive deltagere i

 • gruppearbejde
 • diskussioner
 • projektarbejde og
 • øvelser.

Kandidatuddannelsen indeholder mundtlige og skriftlige prøver, hvoraf en del er tværfaglige (integrerede) prøver. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af kandidatspecialet. Her dokumenterer du dine færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset, sundhedsrelevant emne.

Uddannelsens opbygning

De 2 hovedprincipper i studiets opbygning er selvstændigt arbejde og integration, og gennem uddannelsen lægges vægt på, at du som studerende skal:

 • opnå en kompetence til at udføre klinisk orienteret forskning indenfor sundhedsvidenskab med henblik på at kunne indgå i både , tværfaglige og tværvidenskabelige forskningssammenhænge
 • blive opkvalificeret i eget og tilgrænsende fags videnskabelige grundlag, således at undervisningen på fagenes grund- og efteruddannelser bliver mere evidens- og forskningsbaseret
 • kunne indgå i kvalitetsudvikling og i medicinsk teknologi vurdering ved at bidrage med viden på et forsknings- og evidensbaseret grundlag indenfor eget og tilgrænsende fag
 • kunne indgå i offentlig sundhedsoplysning ved at bidrage med viden på et forsknings- og evidensbaseret grundlag indenfor eget og tilgrænsende fag.

Uddannelsen er opbygget af kurser, der er fordelt på biomedicinske og kliniske fag, samfunds- og adfærdsfag, sundhedsfag, forskningsmetodologiske fag og valgfag. Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS-point

Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, øvelser- og PBL-undervisning (Problem Based Learning).

Kandidatuddannelsen varer 2 år og afsluttes med kandidatspecialet.

Uddannelsens opbygning

 

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.

Timeforbrug

Uddannelsen er et fuldtidsstudie, og du skal forvente perioder med gruppe- og projektarbejde. Der undervises ca. 16 timer om ugen i tidsrummet mellem 8.00-16.00. Herudover skal du medregne tid til forberedelse og rapportskrivning.