Undervisning og opbygning

Find information om uddannelsens undervisningsformer, timeforbrug, faglige mål og en oversigt over fag på de forskellige semestre.

 

 

 

 

Studiets er bygget op omkring to hovedprincipper: selvstændigt arbejde og tværfaglighed. Gennem uddannelsen lægges vægt på, at du som studerende skal:

  • opnå en kompetence til at udføre klinisk orienteret forskning indenfor sundhedsvidenskab med henblik på at kunne indgå i både , tværfaglige og tværvidenskabelige forskningssammenhænge
  • blive opkvalificeret i eget og tilgrænsende fags videnskabelige grundlag, således at undervisningen på fagenes grund- og efteruddannelser bliver mere evidens- og forskningsbaseret
  • kunne indgå i kvalitetsudvikling og i medicinsk teknologi vurdering ved at bidrage med viden på et forsknings- og evidensbaseret grundlag inden for eget og tilgrænsende fag
  • kunne indgå i offentlig sundhedsoplysning ved at bidrage med viden på et forsknings- og evidensbaseret grundlag inden for eget og tilgrænsende fag.

 

 

Kandidatuddannelsen varer 2 år og afsluttes med kandidatspecialet.

Uddannelsen er opbygget af kurser, der er fordelt på biomedicinske og kliniske fag, samfunds- og adfærdsfag, sundhedsfag, forskningsmetodologiske fag og valgfag.

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS-point.

1. år 1. Semester 2. semester
Biostatistik 1 Psykologi og sundhedspsykologi
Videnskabsteori

Kvalitative metoder

Eksamen i kvalitative metoder

Klinisk forskning Skriftligt projekt

Integreret kursus i celle/væv/organ, ernæring og metabolisme

Eksamen i celle, væv, organ, ernæring og metabolisme

Integreret kursus i hjerne og bevidsthed


Eksamen i hjerne og bevidsthed

Introduktion til skriftligt projekt

Integreret kursus i hjerte og lunger


Eksamen i hjerte og lunger

Integreret kursus i fysisk aktivitet

Eksamen i fysisk aktivitet 

2. år 3. semester 4. semester
Biostatistik 2 Kandidatspeciale
Epidemiologi
Adfærdsvidenskabelige metoder

Integreret kursus i livscyklus

Eksamen i livscyklus

​Specialeforberedende kursus
Eksamen i specialeforberedende kursus (2,5 ECTS)​
Valgfrit forløb