Ansøgning og optagelse

Vælg den kategori, der passer på dig, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse. Du kan også finde information om ansøgningsfrister og dokumentation.

Prioritering af ansøgere 

Der bliver hvert år optaget 30 nye studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Hvis antallet af kvalificerede ansøgere overstiger antallet af studiepladser, bliver ansøgningerne vurderet af et optagelsesudvalg.

 

Når optagelsesudvalget vurderer din ansøgning, laver de en helhedsvurdering og lægger vægt på:

  • Relevant klinisk erhvervserfaring. Sidste år havde alle optagne mindst 2 års erhvervserfaring.
  • Arbejde inden for kvalitetsudvikling eller kvalitetssikring.
  • Akademisk arbejde med forskningsrelaterede aktiviteter (bachelorprojekter indgår ikke i denne sammenhæng). Hvis du har indgået i forskningsrelateret arbejde, vil dit selvstændige arbejde blive vægtet.
  • Artikler eller abstracts hvor du har været forfatter. Det kan du vedlægge i ansøgningen og beskrive i dit CV.
  • Undervisning og uddannelsesplanlægning. Uddannelsesplanlægning kombineret med undervisning vægtes højere end udelukkende undervisning.
  • Kurser inden for forskning, statistik, litteratursøgning og lignende.
  • Kurser med specialisering inden for et sundhedsfagligt område.

 

 

Optagelsesudvalget prioriterer ikke ansøgerne efter karaktergennemsnit, men dine karakterer kan indgå i en helhedsvurdering. Et højt karaktergennemsnit sikrer dig altså ikke en plads på uddannelsen.
 
Indhold og resultater fra din gymnasie- eller HF-uddannelse bliver ikke vurderet, når du søger optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Vi anbefaler dog, at du supplerer i matematik og engelsk, så du har fagene minimum svarende til B-niveau.

Uanset hvilken uddannelsesbaggrund du har, er det vigtigt, at du har erhvervserfaring inden for det sundhedsfaglige område, efter du har afsluttet din professionsbachelor.

 

 

Herunder kan du se, hvor mange der søgte om optagelse de sidste år:

2021: 151 ansøgere

2022: 113 ansøgere

2023: 100 ansøgere

 

 

Optagelsesudvalget på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse består af undervisere og studerende. Udvalget vurderer din ansøgning på baggrund af din ansøgning, CV og de udvælgelseskriterier, du kan læse under "Hvordan bliver min ansøgning vurderet?".

Det er sjældent, at nogen takker nej til deres optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, så uddannelsen har ikke venteliste. Hvis nogen takker nej, vil optagelsesudvalget tage stilling til, hvem der skal tilbydes den ledige plads.