Ansøgning og optagelse

For at kunne søge optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse skal du have en relevant professionsbacheloruddannelse eller en sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse. Du søger optagelse gennem ansøgningsportalen.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse. Du kan også finde information om adgangskrav, ansøgningsfrister og dokumentation.

Prioritering af ansøgere

Der bliver hvert år optaget 30 nye studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Hvis antallet af kvalificerede ansøgere overstiger antallet af studiepladser, vil ansøgningerne blive vurderet af et optagelsesudvalg. Udvalget foretager en helhedsvurdering, hvor der bliver lagt vægt på dokumenteret selvstændig præstation inden for følgende områder:

  • Akademisk arbejde med forskningsrelaterede aktiviteter (bachelorprojekter indgår ikke i denne sammenhæng). Hvis du har indgået i forskningsrelateret arbejde, vil dit selvstændige arbejde blive vægtet.
  • Artikler eller abstracts, hvor du har været forfatter. Det kan du vedlægge i ansøgningen og beskrive i dit CV.
  • Relevant erhvervserfaring inden for det sundhedsfaglige område med klinisk arbejde.
  • Undervisning og uddannelsesplanlægning. Uddannelsesplanlægning kombineret med undervisning vægtes højere end udelukkende undervisning.
  • Arbejde inden for kvalitetsudvikling eller kvalitetssikrings.
  • Kurser inden for forskning, statistik, litteratursøgning og lignende.
  • Kurser med specialisering inden for et sundhedsfagligt område.