Professionsbachelor

Hvis du har afsluttet en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse inden for nedenstående områder, kan du søge om optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse:

 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Sygeplejerske
 • Bioanalytiker
 • Jordemoder
 • Ernæring og sundhed
 • Radiograf

Læs om du opfylder adgangskravene

Hvornår skal du søge?

Hvis du opfylder adgangskravene og vil søge ind på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, er ansøgningsfristen:

Studiestart i september 

 • Studiestart 1. september
  Ansøgningsperiode: 16. januar til 1. marts.
  Du får svar på din ansøgning senest 10. juni.


Vi anbefaler, at du søger tidligst muligt, efter ansøgningsportalen er åbnet.

Læs mere om tidsfrister og datoer.

Husk at tjekke din ansøgning løbende

Efter ansøgningsfristen er det vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen.

Hvis du ikke bekræfter rettidigt (tidsfristen vil fremgå af dit svarbrev), mister du din studieplads.

Hvordan søger du?

Du skal søge om optagelse via ansøgningsportalen. Herunder finder du genvej til ansøgningsportalen og en guide til, hvordan du sender din ansøgning.

Gå til ansøgningsportalen og ansøgningsguide

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning. Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Det er derfor vigtigt, du jævnligt tjekker ansøgningsportalen. Hvis du ikke uploader den manglende dokumentation inden den angivne frist, vil du få afslag på din ansøgning.

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Du skal uploade følgende bilag:

 • CV
 • Motiveret ansøgning
 • Dokumentation for udvælgelseskriterierne

Læs, hvordan du skriver en god motiveret ansøgning.