Kandidat i global sundhed

Som kandidat i global sundhed får du udviklet dine analytiske og praktiske kompetencer i arbejdet med menneskers sundhed i en globaliseret verden.

Uddannelsen gør dig i stand til at anvende en række metoder, redskaber og teknologier til at analysere de mange indbyrdes forbundne faktorer, der har en indvirkning på mennesker sundhed og sygdomme. Vi kigger både på den enkelte og på samfundet som helhed – altid med fokus på det globale perspektiv, herunder politik, handel og økonomi, klimaændringer og samfundskulturelle spørgsmål.

Uddannelsen er engelsksproget.