Kandidat i global sundhed – Københavns Universitet

Kandidat i global sundhed

Kandidatuddannelsen i global sundhed, Global Health

Som kandidat i global sundhed får du udviklet dine analytiske og praktiske kompetencer i arbejdet med menneskers sundhed i en globaliseret verden. Kandidatuddannelsen i global sundhed er en forskningsbaseret, tværfaglig uddannelse med en stærk international profil.

Uddannelsen gør dig i stand til at anvende en række metoder, redskaber og teknologier til at analysere de mange indbyrdes forbundne faktorer, der har en indvirkning på mennesker sundhed og sygdomme. Vi kigger både på den enkelte og på samfundet som helhed – altid med fokus på det globale perspektiv, herunder politik, handel og økonomi, klimaændringer og samfundskulturelle spørgsmål.

Uddannelsen er engelsksproget.

Læs om uddannelsens faglige indhold, jobmuligheder, opbygning, optagelse og meget mere på den engelske præsentation af Global Health.