Kandidat i STEM-undervisning

Københavns Universitet - Kandidat i STEM-undervisning

Kandidat i STEM-undervisning

Vil du ruste børn og unge til fremtidens udfordringer? På kandidatuddannelsen i STEM-undervisning får du kompetencer til at udvikle den naturvidenskabelige undervisning i grundskolen.

Du arbejder med at udvikle vedkommende undervisning i naturfagene og/eller matematik med udgangspunkt i samfundsrelevante problemstillinger – fx overvågning, genterapi og bæredygtighed. Du kan også designe og evaluere indsatser som fx kompetenceudvikling i lærerteams.

Som kandidat kan du arbejde på grundskoler, i kommunale forvaltninger, professionshøjskoler, formidlingsvirksomheder osv.

Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job.

Mød os på: