Ansøgning og optagelse

Kandidat eller erhvervskandidat?

Du kan søge ind på uddannelsen

  • som en toårig kandidatuddannelse, hvor du læser på fuld tid
  • som en fireårig erhvervskandidatuddannelse på deltid, hvor du studerer, samtidig med at du er i job.

De to uddannelser giver dig nøjagtig samme undervisning og kandidatgrad.

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Hvis du søger ind på erhvervskandidatuddannelsen, skal du også have en dokumenteret ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit eller være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed med mindst samme arbejdsbelastning (25 timer).

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af din uddannelsesbaggrund:

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Ansøgere med en professionsbachelor som lærer
  2. Ansøgere med en bachelorgrad fra et universitet
  3. Øvrige ansøgere.

Såfremt der i hver kategori er flere ansøgere end pladser prioriteres ansøgerne i de respektive kategorier ud fra følgende kriterier (oplistet nedenfor i prioriteret rækkefølge):

  • Samlet antal ECTS inden for de naturvidenskabelige fag.

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse skal du være opmærksom på kandidatreglen.