Ansøgning og optagelse

Kandidat eller erhvervskandidat?

Du kan søge ind på uddannelsen

  • som en toårig kandidatuddannelse, hvor du læser på fuld tid
  • som en fireårig erhvervskandidatuddannelse på deltid, hvor du studerer, samtidig med at du er i job.

De to uddannelser giver dig nøjagtig samme undervisning og kandidatgrad.

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Hvis du søger ind på erhvervskandidatuddannelsen, skal du også have en dokumenteret ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit eller være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed med mindst samme arbejdsbelastning (25 timer).