Undervisning og opbygning

Uddannelsen i STEM-undervisning svarer til 120 ECTS-point. Den er forskningsbaseret og udviklet i et samarbejde mellem fem universiteter og Danske Professionshøjskoler. Du bliver derfor undervist og vejledt af aktive forskere fra flere universiteter og professionshøjskoler.

Du kan tage uddannelsen uanset hvor i landet du bor. Undervisningen foregår både online, i studiegrupper i din region, samt i Odense på planlagte dage.

Kandidat eller erhvervskandidat?

Du kan vælge mellem en toårig kandidatuddannelse, hvor du læser på fuld tid, eller en fireårig erhvervskandidatuddannelse på deltid, hvor du studerer, samtidig med at du er i job. De to uddannelser giver dig nøjagtig samme undervisning og kandidatgrad.

Den fireårige erhvervskandidat er oplagt, hvis du fx allerede er ansat som lærer og samtidig ønsker at specialisere dig via en kandidatuddannelse i STEM-undervisning.

Den toårige kandidat er til dig der allerede har en relevant bacheloruddannelse og er klar til en fuldtidsuddannelse på kandidatniveau.

Undervisningen foregår på samme måde, uanset om du læser den toårige kandidat eller den fireårige erhvervskandidat. Undervisningen består for hvert kursus af:

  • Plenumdage (hver anden mandag eller tirsdag, se mere i afsnittet Opbygning) ­– her mødes du med dine medstuderende og undervisere på Syddansk Universitet i Odense, hvor der er workshops, forelæsninger og vejledning.
  • Gruppeaktivitetsdage (hver anden mandag eller tirsdag, se mere i afsnittet Opbygning), hvor du og din studiegruppe arbejder sammen om opgaver og projekter, mens I får løbende vejledning. Studiegrupperne dannes for hvert kursus og ofte sådan at du er geografisk tæt på de andre i din gruppe. Gruppen kan aftale adgang til mødefaciliteter på mange uddannelsessteder i landet.
  • Praksis på en skole – i alle kurser er der en praksisdimension. I nogle kurser er der tale om aktionslæring, hvor du og din studiegruppe udvikler, gennemfører og reflekterer over undervisning på en grundskole. I andre kurser skal du og din gruppe undersøge og analysere dele af en undervisningspraksis.

Opbygning

Selvom undervisningen er den samme, er kandidaten og erhvervskandidaten i STEM-undervisning opbygget forskelligt. Derudover er der nogle forhold omkring adgangskrav og økonomi, som adskiller de to uddannelser. Det kan du læse om herunder.