Undervisning og opbygning

Uddannelsen i STEM-undervisning svarer til 120 ECTS-point. Den er forskningsbaseret og udviklet i et samarbejde mellem fem universiteter og Danske Professionshøjskoler. Du bliver derfor undervist og vejledt af aktive forskere fra flere universiteter og professionshøjskoler.

Du kan tage uddannelsen uanset hvor i landet du bor. Undervisningen foregår både online, i studiegrupper i din region, samt i Odense på planlagte dage.

Kandidat eller erhvervskandidat?

Du kan vælge mellem en toårig kandidatuddannelse, hvor du læser på fuld tid, eller en fireårig erhvervskandidatuddannelse på deltid, hvor du studerer, samtidig med at du er i job. De to uddannelser giver dig nøjagtig samme undervisning og kandidatgrad.

Den fireårige erhvervskandidat er oplagt, hvis du fx allerede er ansat som lærer og samtidig ønsker at specialisere dig via en kandidatuddannelse i STEM-undervisning.

Den toårige kandidat er til dig der allerede har en relevant bacheloruddannelse og er klar til en fuldtidsuddannelse på kandidatniveau.

Undervisningen foregår på samme måde, uanset om du læser den toårige kandidat eller den fireårige erhvervskandidat. Undervisningen består for hvert kursus af:

  • Plenumdage (hver anden mandag eller tirsdag, se mere i skemaet her) ­– her mødes du med dine medstuderende og undervisere på Syddansk Universitet i Odense, hvor der er workshops, forelæsninger og vejledning.
  • Gruppeaktivitetsdage (hver anden mandag eller tirsdag, se mere i skemaet her) - hvor du og din studiegruppe arbejder sammen om opgaver og projekter, mens I får løbende vejledning. Studiegrupperne dannes for hvert kursus og ofte sådan at du er geografisk tæt på de andre i din gruppe. Gruppen kan aftale adgang til mødefaciliteter på mange uddannelsessteder i landet.
  • Praksis på en skole – i alle kurser er der en praksisdimension. I nogle kurser er der tale om aktionslæring, hvor du og din studiegruppe udvikler, gennemfører og reflekterer over undervisning på en grundskole. I andre kurser skal du og din gruppe undersøge og analysere dele af en undervisningspraksis.

Opbygning

Selvom undervisningen er den samme, er kandidaten og erhvervskandidaten i STEM-undervisning opbygget forskelligt. Derudover er der nogle forhold omkring adgangskrav og økonomi, som adskiller de to uddannelser. Det kan du læse om herunder.

 

Du læser den toårige kandidatuddannelse på fuld tid, og du skal derfor regne med minimum 46 timers studieaktivitet om ugen eksklusive ferier.

I hvert semester – svarende til 14 uger – følger du skemalagt undervisning hele dagen hver mandag og tirsdag. Halvdelen af undervisningsdagene foregår som heldagsseminarer i plenum på Syddansk Universitet i Odense, mens den anden halvdel foregår på en uddannelsesinstitution i nærheden af din studiegruppe.

Uddannelsen er SU-berettiget.

Opbygning

Studiestarten på uddannelsen finder sted d. 28. og 29. august i Odense eller omegn.

Herefter begynder undervisningen, som på første år består af obligatoriske kurser, der fører dig ind i:

  • Tværfaglig STEM-didaktik
  • STEM-faglighed
  • Undervisningsfaglighed

På andet år følger du et obligatorisk og et eller flere valgfrie kurser/projekter. I uddannelsens sidste semester skriver du et speciale, svarende til 30 ECTS-point. Både det valgfrie forløb og specialet giver dig mulighed for at vælge fagligt fokus ud fra dine interesser.

Uddannelsesforløbet for 2024-2026 ser sådan ud:

Første år

1. semester (blok 1-2) 2. semester (blok 3-4)
Mandag (hver uge)
STEM-didaktik De matematisk modellerende videnskaber
Tirsdag (hver uge)
De empirisk eksperimentelle videnskaber

STEM-faglig praksis- og kulturudvikling

Min. 34 timer om ugen
Forberedelse, gruppearbejde, opgaveskrivning, læsning, mv.

Andet år

3. semester (blok 1-2)
Mandag (hver uge) De teknologisk innovative videnskaber
Varierende ugedage Et eller flere valgfrie kurser/projekter
Min. 34 timer om ugen Forberedelse, gruppearbejde, opgaveskrivning, læsning, mv.

4. semester (blok 3-4)
Varierende ugedage Speciale

Som fuldtidskandidatstuderende i STEM-undervisning varer alle dage i udgangspunktet  fra kl. 9.00 – 17.00.

Se datoerne for den skemalagte undervisning.

 

Du læser uddannelsen på deltid, og du skal derfor regne med minimum 23 timers studieaktivitet om ugen eksklusive ferier.

I hvert semester – svarende til 14 uger – følger du skemalagt undervisning hele dagen hver mandag eller tirsdag. Halvdelen af undervisningsdagene foregår som heldagsseminarer i plenum på Syddansk Universitet i Odense, mens den anden halvdel ligeledes foregår i dagtimerne på en uddannelsesinstitution i nærheden af din studiegruppe.

For at kunne tage den fireårige erhvervskandidatuddannelse kræver det udover de faglige adgangskrav, at du er i relevant job, mens du studerer, eller at du er selvstændig med en relevant iværksættervirksomhed. I begge tilfælde skal du som minimum arbejde 25 timer om ugen i gennemsnit.

Du får ikke SU til uddannelsen, men kan til gengæld få løn fra dit job. Hvis du ikke er i job, kan du overveje at tage uddannelsen som toårig fuldtidskandidatuddannelse.

Opbygning

Studiestarten på uddannelsen finder sted d. 28. og 29. august i Odense eller omegn.

Herefter begynder undervisningen, som på første og andet år består af obligatoriske kurser, der fører dig ind i:

  • Tværfaglig STEM-didaktik
  • STEM-faglighed
  • Undervisningsfaglighed

På tredje år følger du et obligatorisk og et eller flere valgfrie kurser/projekter. På uddannelsens sidste år skriver du et speciale, svarende til 30 ECTS-point. Både det valgfrie forløb og specialet giver dig mulighed for at vælge fagligt fokus ud fra dine interesser.

Uddannelsesforløbet for 2024-28 ser sådan ud:

Første år

1. semester (blok 1-2) 2. semester (blok 3-4)
Mandag (hver uge)
STEM-didaktik De matematisk modellerende videnskaber
Min. 17 timer om ugen
Forberedelse, gruppearbejde, opgaveskrivning, læsning, mv.
Min. 25 timer om ugen Relevant erhvervsarbejde

Andet år

3. semester (blok 1-2) 4. semester (blok 3-4)
Tirsdag (hver uge)
De empirisk eksperimentelle videnskaber STEM-faglig praksis- og kulturudvikling
Min. 17 timer om ugen
Forberedelse, gruppearbejde, opgaveskrivning, læsning, mv.
Min. 25 timer om ugen Relevant erhvervsarbejde

Tredje år

5. semester (blok 1-2) 6. semester (blok 3-4)
Mandag (hver uge) De teknologisk innovative videnskaber
Varierende ugedage Et eller flere valgfrie kurser/projekter
Min. 17 timer om ugen Forberedelse, gruppearbejde, opgaveskrivning, læsning, mv.
Min. 25 timer om ugen Relevant erhvervsarbejde

Fjerde år

7. semester (blok 1-2) 8. semester (blok 3-4)
Varierende ugedage
(min. 23 timer om ugen)
Speciale
Min. 25 timer om ugen Relevant erhvervsarbejde

Se datoerne for den skemalagte undervisning for erhvervskandidatstuderende i STEM-undervisning.

Alle dage varer i udgangspunktet ​fra kl. 9.00 – 17.00.