Undervisning og opbygning

Uddannelsen i STEM-undervisning svarer til 120 ECTS-point. Den er forskningsbaseret, hvilket betyder at du bliver undervist og vejledt af aktive forskere fra universiteter og professionshøjskoler.

Kandidat eller erhvervskandidat?

Du kan tage uddannelsen som en toårig kandidatuddannelse, hvor du læser på fuld tid, eller som en fireårig erhvervskandidatuddannelse på deltid, hvor du studerer, samtidig med at du er i job. De to uddannelser giver dig nøjagtig samme undervisning og kandidatgrad.

Den fireårige erhvervskandidat er oplagt, hvis du fx allerede er ansat som lærer og samtidig ønsker at specialisere dig via en kandidatuddannelse i STEM-undervisning.

Den toårige kandidat er til dig der allerede har en relevant bacheloruddannelse og er klar til en fuldtidsuddannelse på kandidatniveau.

Undervisningen foregår på samme måde, uanset om du læser den toårige kandidat eller den fireårige erhvervskandidat. Undervisningen består af:

  • Heldagsseminarer (ca. én dag per kursus hver anden uge) ­– her mødes du med dine medstuderende og undervisere på Syddansk Universitet i Odense, hvor der er workshops, forelæsninger og vejledning.
  • Netbaseret hjemmearbejde – mellem heldagsseminarerne arbejder du og din studiegruppe sammen om opgaver og projekter, mens I får løbende vejledning. Studiegrupperne bliver så vidt muligt sammensat, så du er geografisk tæt på de andre i din gruppe. Gruppen kan aftale adgang til mødefaciliteter på mange uddannelsessteder i landet.
  • Praksis på en skole – i alle kurser er der en praksisdimension. I nogle kurser er der tale om aktionslæring, hvor du og din studiegruppe udvikler, gennemfører og reflekterer over undervisning på en grundskole. I andre kurser skal du og din studiegruppe undersøge og analysere dele af en undervisningspraksis.

Opbygning

Selvom undervisningen er den samme, er kandidaten og erhvervskandidaten i STEM-undervisning opbygget forskelligt. Derudover er der nogle forhold omkring adgangskrav og økonomi, som adskiller de to uddannelser. Det kan du læse om herunder: