Faglig profil og job

Kandidatuddannelsen i STEM-undervisning (STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics) ruster dig som grundskolelærer til at bringe den nyeste naturvidenskabelige forskning i øjenhøjde med børn og unge.

Du tager udgangspunkt i de samfundsrelevante problemstillinger, som påvirker vores liv, samfund og klode. Du kan fx lære hvordan du bedst udvikler et undervisningsforløb om genanvendelse af plastik ud fra den nyeste forskning i samarbejde med lærere fra andre fag.

Problemstillingerne er komplekse og ikke kan løses af ét fag alene. Derfor arbejder du med undervisning, der går på tværs af naturfagene og matematik, samt de teknologiske og ingeniørvidenskabelige aspekter af fagene. I dine projekter på studiet vælger du hvilke af dine naturvidenskabelige fag (biologi, fysik/kemi, geografi, matematik og natur/teknologi), du vil tage udgangspunkt i. 

Kandidatuddannelsen er bygget op omkring tre primære fokusområder: 

 • Naturvidenskabsforståelse og -formidling – her får du viden om de spørgsmål og metoder, den nyeste naturvidenskab arbejder med, og du lærer at formidle den viden til børn og unge.
 • Fagdidaktik – hvor du får indsigt i den nyeste viden og teori inden for de STEM-didaktiske videnskaber.
 • STEM-undervisning i praksis – du omsætter løbende teorien til din egen undervisning, enten på den skole du er ansat ved eller laver en praksisaftale med. Du lærer også at reflektere systematisk over dine erfaringer (aktionslæring).

Som færdiguddannet vil du bl.a. have kompetencer til at:

 • undersøge, modellere, perspektivere og formidle om samfundsmæssige problemstillinger inden for STEM-området til børn og unge i grundskolen.
 • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningsforløb om den nyeste naturvidenskab, som er tilpasset grundskolens kompetenceområder.
 • begrunde, diskutere og vurdere design af STEM-didaktisk forsknings- og udviklingsarbejde.

 

Jobmuligheder

Du får adgang til en bred vifte af jobs indenfor uddannelse og STEM-området, fx som:

 • Lokal naturfaglig ressourceperson og forandringsagent inden for naturfags- og matematikundervisning i grundskolen
 • Konsulent eller koordinator i kommunale forvaltninger
 • Konsulent eller koordinator i vidensmiljøer/-centre
 • Underviser på professionshøjskoler
 • Ressourceperson i virksomheder der arbejder med videnskabsformidling og børn/unges naturvidenskabelige dannelse. Fx på forlag, naturfagscentre, museer og science centre.
 • Ph.d.-studerende inden for naturfags-, matematik- og/eller teknologididaktik

Læs mere om uddannelsens undervisning og opbygning >>