Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i STEM-undervisning.

Hvis du søger ind på erhvervskandidatuddannelsen i STEM-undervisning, skal du også have en dokumenteret ansættelsesaftale svarende til mindst 25 timers relevant arbejde om ugen i gennemsnit eller en faglig relevant selvstændig virksomhed med mindst samme arbejdsbelastning (25 timer).

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

 

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav. Læs om frister og søg om optagelse. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

 • Kemi, biologi, fysik, matematik eller geografi og geoinformatik fra Københavns Universitet
 • Kemi, biologi, fysik eller matematik fra Aarhus Universitet
 • Kemi, biologi, fysik, matematik eller geografi fra Aalborg Universitet
 • Kemi, biologi, fysik eller matematik fra Syddansk Universitet
 • Den naturvidenskabelige bachelorgrad med specialisering i kemi, fysik, matematik eller geografi fra Roskilde Universitet

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

 

Hvis du har en anden uddannelse end de ovenfor anførte, skal du uploade supplerende dokumentation med din ansøgning, så vi kan vurdere om din uddannelse kvalificerer dig til optag. Læs om frister og søg om optag.

Hvis du har en bachelorgrad eller tilsvarende fra danske eller internationale universiteter end de ovenfor anførte, er du kvalificeret til optag, hvis din uddannelse indeholder følgende:

 • Minimum 60 ECTS-point på universitetsniveau inden for et af 5 følgende områder: kemi, fysik, biologi, matematik eller geografi.

Hvis du har en professionsbachelorgrad som lærer, er du kvalificeret til optag, hvis du kan dokumentere, at uddannelsen indeholder følgende:

 • Linjefag/undervisningsfag i mindst et fag inden for den naturfaglige fagrække (biologi, fysik/kemi, geografi, matematik, natur/teknik).

Vi kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

 

 

Hvis du søger ind på erhvervskandidatuddannelsen i STEM-undervisning skal du enten have en dokumenteret ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Eller du skal være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed med mindst samme arbejdsbelastning (25 timer).

 

 

Du skal opfylde fakultetets sprogkrav.

Læs om sprogkravene

 

 

Du har en international bacheloruddannelse

Du kan kun få svar på om din uddannelse opfylder adgangskravene ved at søge om optagelse på kandidatuddannelsen. Det er kun vurderingsansvarlige der kan vurdere om du er kvalificeret eller ej, og de gør det først når de har modtaget din ansøgning. 

Du har en bacheloruddannelse fra Danmark

Du kan få foretaget en adgangsvurdering for en uddannelse, hvor vi, på baggrund af en vurdering af den dokumentation du har indsendt, kan give dig svar på om du opfylder adgangskravene eller ej.

Det er et tilbud som det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet tilbyder, men det er ikke et krav at du får foretaget sådan en, for at kunne søge ind på uddannelsen.

Læs om adgangsvurdering

 

 

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er ledige pladser, prioriteres der mellem ansøgerne ud fra følgende kriterier:

  • Samlet antal ECTS inden for de naturvidenskabelige fag

  Begrænsning af dobbeltuddannelse

  Hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse skal du være opmærksom på kandidatreglen.