Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i STEM-undervisning.

Hvis du søger ind på erhvervskandidatuddannelsen i STEM-undervisning, skal du også have en dokumenteret ansættelsesaftale svarende til mindst 25 timers relevant arbejde om ugen i gennemsnit eller en faglig relevant selvstændig virksomhed med mindst samme arbejdsbelastning (25 timer).

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

 

Hvis du har gennemført en af nedenstående adgangsgivende uddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

 • Professionsbachelor som lærer med linjefag/undervisningsfag i mindst et fag inden for den naturfaglige fagrække (biologi, fysik/kemi, geografi, matematik, natur/teknik).
 • Bacheloruddannelsen i kemi (KU, AU, AAU og SDU)
 • Bacheloruddannelsen i biologi (KU, AU, AAU og SDU)
 • Bacheloruddannelsen i fysiske fag med specialisering i fysik (KU)
 • Bacheloruddannelsen i fysik (AU, AAU og SDU)
 • Bacheloruddannelsen i matematik (KU, AU, AAU og SDU)
 • Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik (KU)
 • Bacheloruddannelsen i geografi (AAU)
 • Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse med specialisering i kemi, fysik, matematik eller geografi (RUC)

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

 

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal fagpersoner vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Hvis du har en bachelorgrad i et andet emne end de ovenfor anførte kan du blive optaget hvis din uddannelse indeholder følgende elementer:

 • minimum 60 ECTS-point på universitetsniveau inden for et af fem følgende områder: kemi, fysik, biologi, matematik eller geografi.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.


Andre ansøgere

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

 

 

Hvis du søger ind på erhvervskandidatuddannelsen i STEM-undervisning skal du enten have en dokumenteret ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Eller du skal være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed med mindst samme arbejdsbelastning (25 timer).

 

 

Du skal opfylde fakultetets sprogkrav. Læs mere om sprogkravet her.

 

 

Du har en International bachelor uddannelse

Du kan kun få svar på om din uddannelse opfylder adgangskravene ved at søge om optagelse på kandidatuddannelsen. Det er kun vurderingsansvarlige der kan vurdere om du er kvalificeret eller ej, og de gør det først når de har modtaget din ansøgning. 

Du har en bacheloruddannelse fra Danmark

Du kan få foretaget en adgangsvurdering for en uddannelse, hvor vi, på baggrund af en vurdering af den dokumentation du har indsendt, kan give dig svar på om du opfylder adgangskravene eller ej.

Det er et tilbud som det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet tilbyder, men det er ikke et krav at du får foretaget sådan en, for at kunne søge ind på uddannelsen. 

 

 

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

 1. Ansøgere med en professionsbachelor som lærer
 2. Ansøgere med en bachelorgrad fra et universitet
 3. Øvrige ansøgere.

Såfremt der i hver kategori er flere ansøgere end pladser prioriteres ansøgerne i de respektive kategorier ud fra følgende kriterier (oplistet nedenfor i prioriteret rækkefølge):

 • Samlet antal ECTS inden for de naturvidenskabelige fag.

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse skal du være opmærksom på kandidatreglen.