Adgangsvurdering

Bemærk: Adgangsvurdering er kun for studerende på et dansk universitet/professionshøjskole.

Hvis du ikke har en bachelorgrad som er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, kan du optages hvis du har en anden uddannelsesbaggrund, som kan sidestilles med adgangskravene til kandidatuddannelsen.

Hvis du er ansøger fra et dansk universitet/professionshøjskole, så kan du få foretaget én adgangsvurdering ift. én uddannelse, hvor vi på baggrund af en vurdering af den dokumentation du har sendt, fortæller dig, hvorvidt du opfylder adgangskravene.

Dette er en service, som SCIENCE tilbyder, men som ikke er nødvendig for at kunne søge om optagelse.

Bemærk! Adgangsvurderingen er ikke et tilsagn om optagelse. Det vil sige, at selv om du får en adgangsvurdering, hvor du vurderes som kvalificeret til optagelse, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. Dine muligheder for endeligt at blive optaget afhænger af hvor mange andre kvalificerede ansøgere der er det år. 

Du kan ikke få en adgangsvurdering, hvis din bachelorgrad er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, du ønsker at søge om optagelse på.

Du vil blive vurderet efter indholdet af én og kun én samlet adgangsgivende uddannelse, typisk en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Der vil altså kun komme én uddannelse i betragtning, når du søger om plads på en kandidatuddannelse.

Hvornår

Der er følgende ansøgningsfrister og tilhørende svartider for ansøgninger til adgangsvurderinger:

  • Ansøgningsfrist d. 1. januar > Senest svar d. 1. marts
  • Ansøgningsfrist d. 1. april > Senest svar d. 1. juni
  • Ansøgningsfrist d. 1. juli > Senest svar d. 1. september
  • Ansøgningsfrist d. 1. oktober > Senest svar d. 1. december

Hvordan

Brug nedenstående online blanket:

Ansøgning om adgangsvurdering til en kandidatuddannelse

Til ansøgningsskemaet skal følgende bilag vedlægges:

  • Eksamensudskrifter fra en relevant videregående uddannelser på bachelorniveau. Udskriften skal indeholde kurser, karakterer og ECTS-point (alternativt credits, points, antal timer eller lign.).
  • En egenvurdering, hvori du skriver, hvilke af dine kurser du mener dækker de specifikke adgangskrav for den kandidatuddannelse, du ønsker at læse. Husk både at inkludere kurser, du allerede har taget, og kurser du evt. planlægger at tage inden uddannelsesstart på kandidatuddannelsen. Brug dette skema (excel-ark).

Derudover opfordres der til også at vedlægge følgende bilag til ansøgningsskemaet:

  • Kursusbeskrivelser for kurser, hvor det ikke fremgår tydeligt af titlen, hvad kurset indeholder - hvis du er i tvivl: vedlæg kursusbeskrivelsen.
  • Evt. en liste over kurser, du planlægger at tage, før du vil starte på kandidatuddannelsen.

Hvad får du

Det er i forhold til adgangskravene i den gældende studieordning, at SCIENCE foretager en vurdering af din ansøgning.

Når SCIENCE foretager en adgangsvurdering, vil du få vurderet, om du opfylder adgangskravene for at blive optaget. Hvis vurderingen er, at du ikke opfylder adgangskravene, vil du få at vide, inden for hvilke fagområder du ikke opfylder adgangskravene.