Bacheloruddannelse fra Danmark

Som borger i EU (inklusive Danmark), EEA eller Schweiz kan du søge om optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant uddannelse på samme uddannelsesniveau. 

  Læs mere om adgangs- og sprogkravene her. 

  Hvornår skal du søge?

  Ansøgningsportalen åbner: 16. januar
  Ansøgningsfrist: 1. marts

  Søg om en restplads i efteransøgningsperiode

  Du kan søge om eventuelle restpladser i efteransøgningsperioden.

  Ansøgningsportalen åbner: 1. maj
  Ansøgningsfrist: 15. maj 

  Hvordan søger du?

  Når du søger om optagelse skal du sende en ansøgning gennem ansøgningsportalen, og uploade den relevante dokumentation. Det er den eneste måde du kan søge om optagelse på.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ansøgningsportalen åbner: 16. januar

  Søg optagelse

  Du kan oprette 3 ansøgninger til KU

  Du kan max oprette 3 ansøgninger til KU’s uddannelser med samme studiestart.

  Ekstra ansøgninger udover de 3 tilladte vil blive annulleret af administrationen.

  Følg din ansøgning

  Når du har søgt om optagelse, kan du se status på din ansøgning i ansøgningsportalen og få beskeder fra os omkring din ansøgning. Er der en besked til dig i ansøgningsportalen, modtager du en mail på mailadressen, du har registreret med din ansøgning. 

  Bemærk at vi anbefaler, at du benytter din personlige e-mailadresse, når du opretter din ansøgning, da nogle uddannelsesinstitutioner lukker mailkontoen for studerende inden for få måneder, efter bacheloruddannelsen er færdiggjort.

  Tips til ansøgningsportalen

  • Brug Firefox eller Google Chrome som browser, når du opretter og indsender din ansøgning.
  • Tjek brugervejledningen til ansøgningsportalen, når du udfylder din ansøgning.
  • Læs FAQ hvor du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om ansøgningsportalen.
  • Kontakt SCIENCE Studenterservice hvis du ikke kan finde svar i FAQ’en.
  • Kontakt Servicedesk hvis du har tekniske problemer.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Studiestart i september

  Hvis du opfylder adgangskravene og der er plads på uddannelsen, sender vi dig et tilbud om plads i ansøgningsportalen. Du får kun 1 tilbud om optag, som vil være til den højeste af dine prioriteter, hvor vi kan tilbyde dig plads. Du har 5 dage fra du får et tilbud om plads til at takke ja til pladsen. Det er vigtigt at du aktivt accepterer tilbuddet, da du ellers mister din plads.

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene eller der ikke er ledige pladser, får du det også at vide i denne periode.

  Vi tilbyder optagelse i perioden slut-april indtil 10. juni, så det er vigtigt at du holder øje med ansøgningsportalen regelmæssigt. 

  Hvis du søger om en restplads i efteransøgningsperioden får du svar senest 1. juli

  Sig ja til din studieplads

  Du skal aktivt takke ja til pladsen i ansøgningsportalen senest 5 dage efter tilbuddet er sendt, hvis du ønsker pladsen.

  Hvis du ikke aktivt takker ja inden for fristen (som fremgår af dit svarbrev) mister du din plads på uddannelsen. Derfor er det vigtigt, at du tjekker status på din ansøgning regelmæssigt via ansøgningsportalen.

  Vær opmærksom på, at dit tilbud om optagelse kan være med betingelser. F.eks. at du dokumenterer, at du har færdiggjort din bacheloruddannelse eller upload af pas. Dine betingelser vil stå tydeligt i dit tilbud om optag. Her fortæller vi også hvordan du opfylder betingelserne og hvornår du har frist.

  Tjek din mail regelmæssigt

  Er der en besked til dig i ansøgningsportalen, vil du modtage en mail på mailadressen, du har registreret i din ansøgning. 

  Vær opmærksom på, at mails fra ansøgningsportalen kan ende i dit spamfilter, så tjek jævnligt din spam i mailboksen

   

   

   

   

   

   

   

  Vi glæder os til at møde dig og byde dig velkommen på kandidatuddannelsen.

  Brug tidslinjen for at se de vigtige deadlines inden uddannelsen begynder.

  Velkomstdage

  Studiestarten på din nye uddannelse foregår 28. august – 1. september.

  Hold øje med beskeder i ansøgningsportalen

  Al information om din studiestart sender vi til dig på den mail du har registreret dig med i ansøgningsportalen. Hold derfor løbende øje med denne mail.

  Upload dokumentation

  Husk at der stadig kan være dokumentation som du skal uploade inden din studiestart. Tjek dit tilbud om betinget optagelse i ansøgningsportalen for at se, hvad du stadig mangler at dokumentere, samt hvad din deadline for dette er. 

  Få hjælp til kursustilmelding

  SCIENCE Studenterservice står klar til at hjælpe dig med dine kursustilmeldinger, bl.a. til vores online Q&A's om kursustilmelding.

  Søg SU

  Når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse, skal du søge SU igen. Læs mere om SU på www.su.ku.dk.

  Har du en funktionsnedsættelse?

  Hvis du har en funktionsnedsættelse (som fx ordblindhed eller en fysisk eller psykisk diagnose), er der mulighed for, at du kan få hjælp og støtte under din uddannelse pga. dine særlige vilkår. Du kan bl.a. søge om særlige hjælpemidler, IT-udstyr, ekstra tid til eksamen, støttetime og lignende.

  Kontakt SCIENCE Studenterservice hvis du vil høre mere om dine muligheder, og hvordan du søger om det, du har brug for.

   

   

   

   

  Indsaml dokumentation til din ansøgning

  Som en del af din ansøgning, skal du indsende forskellig dokumentation. Nedenunder kan du se, hvilke dokumenter du skal have klar til din ansøgning:

  Påkrævet dokumentation

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vi har brug for dit officielle karakterudskrift fra den adgangsgivende uddannelse, som du har færdiggjort eller er indskrevet på, når du søger om optagelse på kandidatuddannelsen. 

  Hvis du har givet tilladelse til dataudveksling

  Hvis du har givet tilladelse til dataudveksling, henter vi dit karakterudskrift automatisk og du skal derfor ikke gøre noget for at dokumentere din afsluttede uddannelse.

  Hvis du ikke har givet tilladelse til dataudveksling

  Hvis du ikke har givet tilladelse til dataudveksling, skal du uploade et scan af dit officielle karakterudskrift. Karakterudskriftet skal indeholde:

  • et officielt stempel
  • en underskrift fra dit universitet

  Hvis din karakterudskrift er på et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk

  Du skal uploade en officiel engelsk oversættelse af din karakterudskrift. Oversættelsen skal være stemplet og underskrevet af dit universitet.

  Hvis dit universitet ikke selv kan lave en officiel oversættelse, skal du få en autoriseret oversætter til at lave oversættelsen, samt at stemple og underskrive dokumentet.

   

  Frist for at du skal uploade din karakterudskrift: 1. marts

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Du skal lave en egenvurdering, hvis du ikke har en bachelorgrad der automatisk opfylder adgangskravene.

  Hvad er en egenvurdering?

  Egenvurderingen er et overblik, hvor du lister de kurser fra din bachelorgrad, som dækker de specifikke adgangskrav på den uddannelse, du søger om optagelse på.

  Du skal inkludere både færdiggjorte kurser og kurser du påtænker at færdiggøre inden studiestarten i september.

  Hvordan udfylder du egenvurderingen?

  Brug dette skema og følg disse 3 trin når du udfylder din egenvurdering:

  1. Skriv alle de kurser du har haft/stadig har under de forskellige adgangskrav
  2. Gem skemaet som en pdf-fil. Navngiv pdf'en: [Dit navn] Egenvurdering
  3. Upload skemaet til din ansøgning

  Titlerne på i egenvurdering skal være ens med titlerne på dit karakterudskrift/bevis.

  Hvis du har flere kurser, der dækker samme adgangskrav, skal du notere dem alle i egenvurderingen.

  Husk at 1 kursus kun kan dække 1 specifikt adgangskrav medmindre der f.eks. er tale om et generelt adgangskrav såsom 30 ECTS i fag med laboratorieøvelser eller 60 ECTS inden for naturvidenskab.

  Du må også gerne dele store kurser op, hvis det kan bruges til at dække to forskellige krav: Har du fx et kursus på 15 ECTS-point i Matematik og Statistik, må du gerne dele kurset op i 7,5 ECTS-point Matematik og 7,5 ETS-point Statistik for at dække to separate adgangskrav på kandidatuddannelsen. Det skal dog være helt tydeligt i kursusbeskrivelsen at begge emner (Matematik og Statistik) er gennemgået tilstrækkeligt til at dække de enkelte adgangskrav.

  Uploader du ikke en egenvurdering, kan det resultere i, at din ansøgning bliver afvist.

  Hvorfor skal du udfylde og uploade en egenvurdering?

  Optagelsesudvalget bruger din egenvurdering til at vurdere, om du er kvalificeret til optag. Hvis du ikke uploader den påkrævede egenvurdering, har optagelsesudvalget ikke mulighed for at vurdere, om du opfylder uddannelsens adgangskrav. Du kan derfor risikere at få din ansøgning afvist.

  Hvis du har brug for hjælp til at udfylde egenvurderingen

  Der er en guide i egenvurderingsskema i den højre side af dokumentet. Denne guide hjælper dig med at vurdere hvilke kurser du skal tilføje, og svarer på de mest stillede spørgsmål. 

  Hvis din uddannelsesinstitution ikke bruger ECTS

  Læs her hvordan du omregner dit universitets credits til ECTS.

  Frist for at du skal uploade din egenvurdering: 1. marts

   

   

  Hvis du har fået foretaget en adgangsvurdering fra SCIENCE skal du uploade den.

  Det er ikke et krav at få lavet en adgangsvurdering, men du skal uploade adgangsvurderingen hvis du har en.

  Frist for at du skal uploade din adgangsvurdering: 1. marts

   

   

  Hvis du har bestået kurser eller eksamener på en tidligere uafsluttet kandidatuddannelse, skal du uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Vi bruger dokumentationen til at vurdere, om du kan få merit for dine beståede eksamener.

  Du er også forpligtet til at oplyse, hvis du har en afsluttet kandidatuddannelse. Læs mere om hvad det har af betydning, hvis du allerede har en kandidat.

  Hvis du har givet tilladelse til dataudveksling

  Hvis du har givet tilladelse til dataudveksling, henter vi dokumentationen automatisk og du skal derfor ikke gøre noget for at dokumentere din afsluttede uddannelse.

  Hvis du ikke har givet tilladelse til dataudveksling

  Hvis du ikke har givet tilladelse til dataudveksling, skal du uploade dokumentation, som enten kan være:

  • En kopi eller scan af dit officielle karakterudskrift eller
  • Eksamensbevis inklusiv alle afsluttede kurser/eksamener på din tidligere kandidatuddannelse

  Begge typer dokumentation skal bære stempel og underskrift fra din tidligere uddannelsesinstitution. Dokumentationen skal være på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

  Frist for at du skal uploade din dokumentation: 1. marts

   

   

   

  Du skal dokumentere dansk på A-niveau og engelsk på minimum B-niveau for at opfylde uddannelsens adgangskrav. Læs mere om sprogkrav.

  Frist for at du skal uploade dit bevis for dansk og engelske kundskaber: 1. marts

  Fristen vil ikke blive forlænget. Bemærk, at din ansøgning vil blive afvist, hvis du ikke har uploadet denne dokumentation inden fristen.

   

   

   

   

   

   

   

  Hvis du bruger WAYF eller NemID, når du opretter din ansøgning, skal du ikke uploade kopi eller scan af pas/ID.

  Hvis du opretter dig selv som bruger, skal du uploade en kopi eller scan af dit pas/ID. Det skal være et gyldigt pas/ID og indeholde:

  • Dit fulde navn
  • Din fødselsdato
  • Din nationalitet
  • Vellignende foto

  En kopi af dit sygesikringskort eller kørekort er ikke tilstrækkeligt som pas/ID.

  Hvis du har mere en 1 pas (statsborgerskab), skal du uploade en kopi af det pas, som du har tænkt dig at bruge, når du rejser ind i Danmark.

  Frist for, at du skal uploade en kopi eller scan af pas: 1. september.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hvis du får tilbudt en plads på kandidatuddannelsen, skal du dokumentere, at du har færdiggjort din bacheloruddannelse senest 20. september.

  Hvis du har afsluttet din bachelor inden ansøgningsfristen

  Hvis du har afsluttet din uddannelse inden ansøgningsfristen, skal du uploade en kopi af dit bachelorbevis i ansøgningsportalen. Stempel og underskrift skal fremgå tydeligt på kopien.

  Hvis du har givet tilladelse til dataudveksling

  Hvis du har givet tilladelse til dataudveksling, indhenter vi dit officielle eksamensbevis inden fristen og du skal derfor ikke gøre noget for at dokumentere din afsluttede uddannelse.

  Hvis du ikke har givet tilladelse til dataudveksling

  Hvis du ikke har givet tilladelse til dataudveksling, skal vi have certificeret dokumentation for din færdiggjorte adgangsgivende uddannelse.

  Hvis du ikke har afsluttet din bacheloruddannelse inden ansøgningsfristen

  Hvis du ikke har afsluttet din uddannelse inden ansøgningsfristen skal du senest d. 20. september dokumentere din færdiggjorte uddannelse.

  Vi kan modtage din dokumentation på følgende måder:

  1. Send os en kopi af dit bachelorbevis på mail

  Send kopien til msc-admissions@science.ku.dk. Det er vigtigt at du sender mailen fra den e-mailadresse du har registreret dig med i ansøgningsportalen.

  2. Få din tidligere uddannelsesinstitution til at sende os en mail

  Mailen skal være sendt fra en officiel mail fra uddannelsesinstitutionen. Det vil sige, at mailadressen skal være mulig at finde på uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

  Mailen skal sendes til: msc-admissions@science.ku.dk

  Derudover skal mailen enten indeholde en kopi af dit bachelorbevis ELLER fastslå, at du har færdiggjort din bacheloruddannelse på deres institution og indeholde:

   • Dit fulde navn
   • Din fødselsdato
   • Titlen på din uddannelse
   • Datoen for færdiggørelse af uddannelse

  Link til afsenders kontaktinformation på universitetets hjemmeside

  3. Send din fysiske kopi til os
  Vi skal have en fysisk kopi af dit officielle eksamensbevis med: et officielt stempel og en underskrift fra dit tidligere universitet direkte på dokumentet. Kopien skal sendes til:

  MSc Admissions, SCIENCE
  Bülowsvej 17
  1870 Frederiksberg C

  4. Du kan også lægge din kopi i vores postkasse, der hænger uden for Bülowsvej 17.

  Hvis dokumentationen er på et andet sprog end engelsk eller et af de skandinaviske sprog (dansk, svensk og norsk)

  Du skal uploade en officiel engelsk oversættelse. Hvis din uddannelsesinstitution ikke har mulighed for at oversætte, skal du få en autoriseret oversætter til at foretage oversættelsen. Oversætteren skal stemple og underskrive dokumentet.

   

   

  Ikke-påkrævet dokumentation

  Vi bruger kun den påkrævede dokumentation, når vi vurderer din ansøgning. Derfor skal du ikke uploade andet end den påkrævede dokumentation.

  Ikke-påkrævet dokumentation er fx:

  • Motiveret ansøgning
  • Anbefalinger eller udtalelser fra undervisere, arbejdsgiver, o. lign.
  • Dokumentation for ungdomsuddannelse (gymnasium, HF, o. lign), medmindre det skal bruges som dokumentation for sprogkundskaber.


  Mangler der noget i din ansøgning?

  Det er et krav, at du har uploadet al påkrævet dokumentation til din ansøgning ved ansøgningsfristen. Vi vurderer efterfølgende om din ansøgning er komplet ved at gennemgå den påkrævede dokumentation.

  Hvis noget mangler, sender vi dig en besked i ansøgningsportalen. Din frist for at uploade manglende dokumentation er 1 uge fra tidspunktet vi kontakter dig i portalen. Husk derfor at tjekke din mail hver dag, og vær opmærksom på din spammappe.


  Kontrol af oplysninger

  Hvis det viser sig, at du har anvendt forfalsket eller på anden måde vildledende dokumentation i din ansøgning, er vi forpligtet til at anmelde det til politiet og annullere din ansøgning og/eller optagelse.


  Få hjælp til din ansøgning

  SCIENCE Studenterservice står klar til at hjælpe dig med din ansøgning – bl.a. til vores online Q&A's om ansøgningsproceduren og optagelse. Du er også velkommen til at booke en vejledningssamtale, ringe eller sende os en mail.