Kandidat i portugisiske og brasilianske studier

Uddannelsen i portugisiske og brasilianske studier omfatter sprog, kultur, historie og samfundsforhold i den portugisisktalende verden.

Kandidatuddannelsen følger sporet af internationale områdestudier fra bacheloruddannelsen i portugisiske og brasilianske studier. Med uddannelsens fokus på interkulturelle kompetencer på tværs af den portugisisk-talende verden får du en dybere forståelse af samfundsmæssige og politiske processer i en global kontekst. Uddannelsen tilbyder både en bred regional ekspertise og interdisciplinære teoretiske og metodiske redskaber. Du lærer også at kommunikere på portugisisk på højt niveau i formelle situationer, og du bliver bevidst om de mange sproglige og kulturelle variationer.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.