Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i portugisiske og brasilianske studier er på to år og afsluttes med et speciale.

På kandidatuddannelsen videreudvikler du dine sproglige færdigheder og oparbejder din evne til at gennemføre selvstændigt, videnskabeligt arbejde. Du har mulighed for at specialisere dig geografisk (fx inden for Latinamerika eller Afrika) og derudover inden for sprog, litteratur, kultur, samfundsforhold eller historie.

Der er undervisning i mindre omfang, hvilket betyder, at du skal regne med en del selvstudium under vejledning fra fagets undervisere. I dine kandidattilvalg kan du inddrage emner fra andre fag svarende til op til et år og du har rig mulighed for at afprøve dine kompetencer i et projektorienteret forløb eller tage et studieophold i udlandet.

Opbygning

Kandidatuddannelsen består af to års studier fordelt på fire semestre.

Studieforløb

1. år 1. semester 2. semester
Analyse og formidling af aktuelle begivenheder i den portugisisktalende verden (15 ECTS) Kandidattilvalg (15 ECTS)
Globale udfordringer for den portugisisktalende verden (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Frit emne 1 (15 ECTS)

eller

Projektorienteret forløb (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS)

Frit emne 2 med sprogfærdighed (10 ECTS)

Skriftlig sprogfærdighed på portugisisk (2,5 ECTS)

Mundtlig sprogfærdighed på portugisisk (2,5 ECTS)