Kandidat i engelsk

Tekst

Engelsk er modersmål for mere end 350 millioner mennesker og et verdenssprog. Det er også globaliseringens, internettets og medieverdenens sprog.

Engelskstudiet fokuserer på engelsk sprog, litteratur og kultur i alle dets afskygninger. Udover de rent sproglige færdigheder giver studierne i engelsk dig kendskab til den store geografiske spredning af engelsksproget litteratur i specifikke kulturelle sammenhænge, til samfundsforhold og politik i den engelsktalende verden og til sproglige forhold i de lande, hvor der tales engelsk.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.