Kandidat i engelsk – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i engelsk på Københavns Universitet

Kandidat i engelsk

Engelsk er ikke bare modersmål for mere end 350 millioner mennesker, det er også et verdenssprog. Det er globaliseringens, internettets og medieverdenens sprog. Du kommer til at læse, skrive og tale engelsk på højeste niveau, og du får en solid indsigt i engelsktalende landes samfundsforhold og kulturliv.

Engelskstudiet fokuserer på engelsk sprog, litteratur og kultur i alle dets afskygninger. Udover de rent sproglige færdigheder giver studierne i engelsk dig kendskab til den store geografiske spredning af engelsksproget litteratur i specifikke kulturelle sammenhænge, til samfundsforhold og politik i den engelsktalende verden og til sproglige forhold i de lande, hvor der tales engelsk.

I tillæg til dette får du også igennem dine kurser en solid træning i at læse kritiske og teoretiske tekster, som yderligere vil underbygge din faglige indsigt i disse forhold. 

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studieliv

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på engelsk?

Læs om studielivet på uddannelsen.