Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Engelsk fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Engelsk fra Aarhus Universitet
  • Engelsk fra Syddansk Universitet
  • Engelsk og organisationskommunikation fra Copenhagen Business School

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Ansøgere, der vurderes til at have mindst 60 ECTS, der har relevans for den engelsktalende verdens historie, litteratur, kultur og sprog samt engelsk sprogfærdighed på mindst C1-niveau i henhold til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, tages i betragtning til optagelse.

Gymnasiesidefag

Når du søger ind på den gymnasierettede kandidatuddannelse i engelsk, skal du samtidig søge ind på kandidatdelen af dit sidefag. Det er derfor en forudsætning, at du har bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse samt bachelordelen af det sidefag, du har valgt.

Sprogkrav

Engelsk

Nordiske ansøgere og ikke-nordiske ansøgere med engelsk som modersmål skal ikke dokumentere engelskkundskaber. Alle øvrige ansøgere skal inden optagelsen opfylde følgende sprogkrav i engelsk:

  • en papirbaseret TOEFL-test på 600 eller
  • en Internetbaseret TOEFL-test på 100 eller
  • en IELTS på 7,0 eller
  • Cambridge Certificate of Proficiency in English

Dansk

BEMÆRK: Pr. 1. september 2021 ændres sprogkravet til uddannelsen. Det betyder, at udenlandske ansøgere skal dokumentere sprogkundskab i dansk ved ansøgning om optagelse til studiestart september 2021.

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.