Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i engelsk. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Du er garanteret en plads på uddannelsen, hvis du har nedenstående uddannelse og søger rettidigt.

  • Engelsk fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)

Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet. 

Læs om, hvordan du søger ind

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i engelsk: 

  • Engelsk fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Engelsk fra Aarhus Universitet
  • Engelsk fra Syddansk Universitet
  • Engelsk og organisationskommunikation fra Copenhagen Business School

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt.

Læs om hvordan du søger ind

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

  • mindst 60 ECTS, fra den adgangsgivende bacheloruddannelse, der har relevans for den engelsktalende verdens historie, litteratur, kultur og sprog.

 

Når du søger ind på den gymnasierettede kandidatuddannelse i engelsk, skal du samtidig søge ind på kandidatdelen af dit sidefag. Det er derfor en forudsætning, at du har bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse samt bachelordelen af det sidefag, du har valgt.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at bytte om på centralfag og sidefag.

 

Du skal opfylde sprogkrav for Dansk A og Engelsk A

Alle ansøgere uden retskrav skal dokumentere følgende sprogkrav:

  • Dansk A (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende danskkundskaber (fx Studieprøven).
  • Engelsk A på (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende engelskkundskaber.

Ansøgere med retskrav er fritaget for at dokumentere sprogkrav. Det betyder, at du ikke behøver at uploade dokumentation for sprogkrav, hvis du har retskrav til den ansøgte uddannelse.

Frist for dokumentation af sprogkrav

Hvis du ikke indsender dokumentation for sprogkrav sammen med din ansøgning, skal du indsende det senest:

  • 1. august (studiestart til september)
  • 1. januar (studiestart til februar)