Kandidat i tværkulturelle studier

Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier er for studerende, der ønsker at specialisere sig i Asien, Mellemøsten, Østeuropa eller Arktis med et analytisk og teoretisk blik på de kultur- og samfundsforhold, der især knytter an til tværkulturelle processer.

Du lærer at forholde dig refleksivt og kritisk til kultur- og samfundsvidenskabelig teori og metode med fokus på interkulturelle og tværkulturelle forhold. Derudover bliver du i stand til at anlægge et fagligt blik i arbejdssituationer, der involverer forhold på tværs af kulturelle, sociale, sproglige og religiøse grænser, med henblik på udvikling og problemløsning i en globaliseret verden.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.