Kandidat i tværkulturelle studier – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier på Københavns Universitet

Kandidat i tværkulturelle studier

Danmark indgår i stigende omfang i internationale relationer af meget forskellig art i en stadig mere globaliseret verden. Denne udvikling kræver uddannelser, der sikrer kandidater med omfattende sproglig, kommunikativ og kulturel viden på højeste niveau og som vil have hele verden som deres arbejdsplads.

Du lærer at forholde dig refleksivt og kritisk til kultur- og samfundsvidenskabelig teori og metode med fokus på interkulturelle og tværkulturelle forhold. Derudover bliver du i stand til at anlægge et fagligt blik i konkrete arbejdssituationer, der involverer forhold på tværs af kulturelle, sociale, sproglige og religiøse grænser, med henblik på udvikling og problemløsning i en globaliseret verden.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse en gang om året:

  • 1. marts med start til efteråret


Læs mere om ansøgningen og optagelse.

Studieliv

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på tværkulturelle studier?

Læs om studielivet på uddannelsen.