Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er på to år og bygger videre på kompetencerne fra den adgangsgivende bacheloruddannelse.

De studerende, der bliver optaget, har meget forskellige faglige baggrunde og regional kompetence, og det gør det faglige miljø meget bredt og giver nogle meget interessante og nuancerede faglige diskussionerne på de enkelte kurser.

Studiet betragtes som et fuldtidsstudie og kræver derfor fokus og planlægning. Materialet til undervisningen er primært på engelsk.

Opbygning

På første semester ligger fokus på tværkulturel forståelse i kurserne Kultur- og samfundsanalyse og Kulturel oversættelse. De to obligatoriske kurser giver en indledende produktiv refleksion over kulturstudier og tværkulturelle studier.

På andet semester åbner studiet op for 30 ECTS kandidattilvalg, hvor du har mulighed for at tage til udlandet eller at følge tilvalgskurser, der styrker den faglige profil, som du er ved at opbygge.

På tredje semester skal du forholde dig til praksisfeltet og forbinde det tværkulturelle med et mere aktuelt og kontekstualiseret fokus dels gennem en analyse og diskussion af et aktuelt tematisk emne og dels gennem et praksisrelateret fokus (projektorienteret forløb (praktik), formidling, innovation eller organisationsanalyse).

På fjerde semester skriver du speciale - gerne med udgangspunkt i de praksisrelaterede forløb på det foregående semester.

1. år

1. semester

2. semester

Kultur- og samfundsanalyse (15 ECTS)

Aktuel tematisk problemstilling (15 ECTS)

Kulturel oversættelse (15 ECTS)

Vælg mellem:

Metodespecialisering i tværkulturelle studier (15 ECTS)
eller
Fri specialisering i tværkulturelle studier (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Kandidattilvalg (30 ECTS)

  • Speciale (30 ECTS) 
    eller
  • Speciale (organisationsspeciale) (30 ECTS)