Faglig profil og job

Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier er udviklet til de studerende, som ønsker at kombinere en specialisering i en region dækket af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (fx Asien, Mellemøsten, Østeuropa eller Arktis) med et mere generelt analytisk/teoretisk blik på de kultur- og samfundsforhold, der især knytter an til tværkulturelle processer.

Som kandidat i tværkulturelle studier er du analytisk klædt på til at arbejde med tværkulturelle problemstillinger i en globaliseret verden, hvor du kan gå til samfundsforhold med en skærpet opmærksomhed på kulturelle, sociale og religiøse forhold, som sætter rammerne for såvel som udstikker løsninger på potentielle konflikter.

I løbet af uddannelsen fordyber du dig i det tværkulturelle fagområdes discipliner og metoder, og du bliver trænet i tværvidenskabeligt arbejde og metode, så du kan tage globaliseringens udfordringer op og gribe dens muligheder.

Jobmuligheder

Kandidater med en uddannelse i tværkulturelle studier finder primært ansættelse i stillinger i erhvervslivet, offentlige institutioner og NGO'er, hvor arbejdsopgaverne relaterer sig til regional indsigt og en kritisk og reflekteret kultur- og samfundsforståelse.

Som kandidat i tværkulturelle studier bliver du rustet til en karriere inden for eksempelvis forskning, udenrigstjenesten, internationale organisationer, konsulent- og rejsebranchen samt offentlig administration. Du kan arbejde i udenlandske firmaer i Danmark eller danske virksomheder i udlandet med for eksempel CSR-programmer, udføre konsulentopgaver eller udbyde sprog- og kulturkurser for medarbejdere i private og offentlige virksomheder. Andre igen arbejder for de skrevne og elektroniske medier med kulturformidling.

Virksomheders ekspansion (fx outsourcing, etablering af datterselskaber mv.) i vækstcentre uden for Vesteuropa og den stigende politiske profilering og interaktion på internationale arenaer (fx WTO, EU, FN) har synliggjort, at globalt udsyn koblet med indsigt i regionale kulturelle og samfundsmæssige forhold er en vigtig faktor i et succesfuldt og ambitiøst dansk økonomisk, såvel som politisk, engagement i verden.

Danske arbejdspladser oplever endvidere stigende kulturel diversitet i alle brancher. Arbejdsmarkedets globalisering, som således finder sted både ude og hjemme, er total og omfattende. Dette forhold har synliggjort, at manglende tværkulturel forståelse kan være en barriere for et værdiskabende internationalt politisk og erhvervsmæssigt engagement.

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.