Kontakt

NB. Du kan ikke på forhånd få vurderet din bacheloruddannelse i forhold til adgangskravene. 

Spørgsmål til uddannelsens indhold

Har du spørgsmål til:

  • uddannelsens faglige indhold
  • uddannelsens opbygning
  • karrieremuligheder

Kontakt studievejledningen

Spørgsmål til ansøgningsproceduren

Har du spørgsmål til:

  • den digitale ansøgningsportal
  • ansøgningsprocedurer

Kontakt kandidatoptag

Uddannelseskoordinatoren for tværkulturelle studier

Frank Sejersen
sejersen@hum.ku.dk
Tlf.: 40 18 61 67