Studiemiljø

Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier hører hjemme på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) på Det Humanistiske Fakultet.

Undervisningen er i videste udstrækning tværfaglig og varetages af forskellige undervisere fra ToRS' mange uddannelser. Du vil på uddannelsen i tværkulturelle studier kunne fortsætte med at specialisere dig i forlængelse af din bacheloruddannelse, samtidig med at du indgår i faglige diskussioner med dine medstuderende, der har mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.

På ToRS er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere. Læs mere om instituttets studiemiljø herunder.

Fagråd

Fagrådet består udelukkende af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for instituttets ledelse. Emner kan være studiemiljøet, hvilken undervisning der efterspørges af studerende, og hvordan man kan forbedre den gældende studieordning. Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og arrangerer ind imellem fælles arrangementer, såsom bogauktioner og debatarrangementer.

Alle studerende ved et fag er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer, glæder, idéer og visioner. På den måde har studerende indflydelse på, hvordan uddannelser bliver formet.

BARstionen

BARstionen er studentercafé for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Der bliver blandt andet holdt fredagsbarer, filmaftener og fester i løbet af semesteret, og alle studerende kan give en hånd med som en af BARstionens Aktive venner. Baren er også åben i hverdagene, så du kan hente dig en billig kop - selvlavet - kaffe, spille et spil eller hygge med din læsegruppe. Læs mere på barens facebookside.