Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. 

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor og læs mere om, hvordan du søger om optagelse, om tidsfrister og dokumentation til din ansøgning.

Prioritering af ansøgere

Alle retskravsbachelorer er garanteret en plads på uddannelsen, hvis de søger rettidigt.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antallet af studiepladser, tildeles ansøgerne plads efter en rangordnet vurdering af redegørelsen for den akademiske relevans og gennemsnittet på din bacheloruddannelse. Der gives op til 100 point på grundlag af følgende kriterier:

  1. Op til 40 point for en redegørelse for akademisk relevans (på max. 2 normalsider)hvor du argumenterer for, hvordan din bacheloruddannelse og eventuelle erhvervsrettede erfaringer (praktik, betalt arbejde osv.) kvalificerer dig til at blive optaget på den ønskede kandidatuddannelse. Der lægges vægt på en beskrivelse af de kulturanalytiske perspektiver og kompetencer, som du bringer med dig ind i uddannelsen på tværkulturelle studier fra tidligere uddannelsesforløb.
  2. Op til 60 point for gennemsnitskarakteren på bacheloruddannelsen tildeles efter følgende princip:
  • 60 point for en gennemsnitskarakter over 10,0
  • 50 point for en gennemsnitskarakter mellem 9,0 og 9,99
  • 40 point for en gennemsnitskarakter mellem 8,0 og 8,99
  • 30 point for en gennemsnitskarakter mellem 7,0 og 7,99
  • 20 point for en gennemsnitskarakter mellem 6,0 og 6,99
  • 10 point for en gennemsnitskarakter under 6

Uddannelses- og ansøgningsgebyr

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal:

Hvis du vil vide mere om uddannelsesgebyr på uddannelsen, skal du skrive til kaoptag@hum.ku.dk.