Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan ikke supplere din adgangsgivende bachelor

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse med kurser fra Åbent Universitet eller lignende for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere, om du lever op til adgangskravene.

Dette er bestemt i Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid.

Prioritering af ansøgere

Alle retskravsbachelorer er garanteret en plads på uddannelsen, hvis de søger rettidigt.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antallet af studiepladser, tildeles ansøgerne plads efter en rangordnet vurdering af redegørelsen for den akademiske relevans og gennemsnittet på din bacheloruddannelse. Der gives op til 100 point på grundlag af følgende kriterier:

  1. Op til 40 point for en redegørelse for akademisk relevans (på max. 2 normalsider)hvor du argumenterer for, hvordan din bacheloruddannelse og eventuelle erhvervsrettede erfaringer (praktik, betalt arbejde osv.) kvalificerer dig til at blive optaget på den ønskede kandidatuddannelse. Der lægges vægt på en beskrivelse af de kulturanalytiske perspektiver og kompetencer, som du bringer med dig ind i uddannelsen på tværkulturelle studier fra tidligere uddannelsesforløb.
  2. Op til 60 point for gennemsnitskarakteren på bacheloruddannelsen tildeles efter følgende princip:
  • 60 point for en gennemsnitskarakter over 10,0
  • 50 point for en gennemsnitskarakter mellem 9,0 og 9,99
  • 40 point for en gennemsnitskarakter mellem 8,0 og 8,99
  • 30 point for en gennemsnitskarakter mellem 7,0 og 7,99
  • 20 point for en gennemsnitskarakter mellem 6,0 og 6,99
  • 10 point for en gennemsnitskarakter under 6

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen.  Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).