Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier:

 • Sydasienstudier (Moderne Indien, indologi eller tibetologi), Københavns Universitet
 • Asienstudier (koreastudier, japanstudier eller kinastudier), Københavns Universitet
 • Sydøstasienstudier (indonesisk eller thai), Københavns Universitet
 • Indianske sprog og kulturer, Københavns Universitet
 • Nederlandsk, Københavns Universitet
 • Portugisiske og brasilianske studier, Københavns Universitet
 • Religionsvidenskab med propædeutik, Københavns Universitet
 • Spansk sprog og kultur, Københavns Universitet
 • Grønlandske og arktiske studier, Københavns Universitet
 • Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, tyrkisk eller persisk), Københavns Universitet
 • Østeuropastudier (tidligere Øst- og sydøsteuropastudier. Grækenlandstudier, Balkanstudier, polsk, russisk, bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk), Københavns Universitet
 • Religionsvidenskab med propædeutik, Aarhus Universitet
 • Ruslandstudier, Aarhus Universitet
 • Arabisk- og Islamstudier, Aarhus Universitet
 • Humanistisk Bachelor/ HUM-BAS med Kultur- og Sprogmødestudier fra RUC

  NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt.

  Læs om hvordan du søger ind

  Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

   

  Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har en bacheloruddannelse, der indeholder følgende:

  • mindst 15 ECTS relateret til studier i kulturanalyse (herunder kulturteori, kulturanalyse og/eller metoder til kulturanalyse).
  • Mindst 30 ECTS sproglige færdigheder på et forberedende niveau (propædeutisk niveau) eller derover i et sprog der ikke er dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk eller 15 ECTS i sprogforståelse (sprog- og kulturmødesituationer så som kodeskrift, sprogvalg, sprogblanding, sproglige hierarkier, ét versus to- og flersprogethed, interkulturel kommunikation samt tolkning)
  Vejledning til opfyldelse af adgangskrav
  • Kulturanalyse: Din bacheloruddannelse skal omfatte mindst 15 ECTS, der er relateret til studier i kulturanalyse. Det betyder, at du skal indsende kursusplaner/læseplaner, som tydeligt afspejler, at hovedvægten ligger på akademiske tekster med fokus på et eller flere af nedenstående faglige områder:

  • Kulturteori
  • Kulturanalyse
  • Metoder til kulturanalyse (fx kvalitative metoder)

  En række kurser på fx minoritetsstudier, komparative kulturstudier (tilvalgsuddannelser på Institut for Tværkulturelle og regionale studier, KU) eller antropologisk orienterede uddannelser giver dig faglige kompetencer, der harmonerer med kravet om studier i kulturanalyse.

   Sproglige færdigheder eller sprogforståelse:

  Dette krav kan blandt andet opfyldes ved at have bestået et af følgende kurser, som en del af den adgangsgivende bacheloruddannelse:

  •  Sprog- og kulturmøde (15 ECTS) (Minoritetsstudier, KU; der er lignende kursusforløb på RUC (kultur- og sprogmødestudier).
  • Interkulturel erhvervskommunikation (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU)
  • Dansk som andetsprog (Institut for Nordiske studier og Sprogvidenskab)

  Læs om hvordan du søger ind

   

  Alle ansøgere uden retskrav skal dokumentere følgende sprogkrav:

  • Dansk A (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende danskkundskaber (fx Studieprøven).
  • Engelsk B på (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende engelskkundskaber.

  Ansøgere med retskrav er fritaget for at dokumentere sprogkrav. Det betyder, at du ikke behøver at uploade dokumentation for sprogkrav, hvis du har retskrav til den ansøgte uddannelse.

  Frist for dokumentation af sprogkrav

  Hvis du ikke indsender dokumentation for sprogkrav sammen med din ansøgning, skal du indsende det senest:

  • 1. august (studiestart til september)
  • 1. januar (studiestart til februar)