Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen. 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

 • Øst- og sydøsteuropastudier (grækenlandsstudier), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Moderne Indien og sydasienstudier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Asienstudier (koreastudier), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Asienstudier (indologi), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Asienstudier (indonesisk/sydøstasienstudier), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Asienstudier (thai/sydøstasienstudier), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Asienstudier (tibetologi), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Asienstudier (japanstudier), Københavns Universitet
 • Asienstudier (kinastudier), Københavns Universitet
 • Eskimologi, Københavns Universitet
 • Indianske sprog og kulturer, Københavns Universitet
 • Mellemøstens sprog og samfund (arabisk), Københavns Universitet
 • Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk), Københavns Universitet
 • Mellemøstens sprog og samfund (persisk), Københavns Universitet
 • Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk), Københavns Universitet
 • Nederlandsk, Københavns Universitet
 • Portugisiske og brasilianske studier, Københavns Universitet
 • Religionsvidenskab med propædeutik, Københavns Universitet
 • Spansk sprog og kultur, Københavns Universitet
 • Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier), Københavns Universitet
 • Øst- og sydøsteuropastudier (polsk), Københavns Universitet
 • Øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Københavns Universitet

Læs om ansøgningsproceduren

Ansøgere med anden bachelor

Hvis du ikke har en af de bacheloruddannelser, der er nævnt ovenfor, kan du stadig søge om optagelse. Det Humanistiske Fakultet skal i det tilfælde vurdere, om den bacheloruddannelse du har, giver dig tilsvarende kvalifikationer. Du skal opfylde følgende to forudsætninger:

A. Din bacheloruddannelsen skal omfatte mindst 15 ECTS, der er relateret til kulturanalysestudier, fx kulturteori, kulturanalyse og metoder til kulturanalyse (fx kvalitative metoder)

B. Du skal kunne dokumentere sprogforståelse i form af enten B-niveau, 30 ECTS propædeutik eller 15 ECTS på bachelorniveau i et sprog, der ikke er svensk, norsk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.

Studerende, der ikke kan leve op til krav B kan alternativt have 15 ECTS sprogforståelse (sprog- og kulturmødesituationer så som kodeskift, sprogvalg, sprogblanding, sproglige hierarkier, ét versus to- og flersprogethed, interkulturel kommunikation samt tolkning) på bachelorniveau. Kravet til sprogforståelse kan opfyldes ved at følge kurset: Sprog- og kulturmøde (15 ECTS) på Minoritetsstudier KU. Der er lignende kursusforløb på RUC.

Læs om ansøgningsproceduren

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller kunne dokumentere dansk på et tilsvarende niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.