Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Du er garanteret en plads på uddannelsen, hvis du har en af nedenstående uddannelser og søger ind rettidigt:

Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet. 

Læs om hvordan du søger ind

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier:

 • Øst- og sydøsteuropastudier (grækenlandsstudier), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Asienstudier (indologi), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Asienstudier (indonesisk/sydøstasienstudier), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Asienstudier (thai/sydøstasienstudier), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Asienstudier (tibetologi), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Moderne Indien og sydasienstudier, Københavns Universitet
 • Asienstudier (koreastudier), Københavns Universitet
 • Asienstudier (japanstudier), Københavns Universitet
 • Asienstudier (kinastudier), Københavns Universitet
 • Eskimologi, Københavns Universitet
 • Indianske sprog og kulturer, Københavns Universitet
 • Mellemøstens sprog og samfund (arabisk), Københavns Universitet
 • Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk), Københavns Universitet
 • Mellemøstens sprog og samfund (persisk), Københavns Universitet
 • Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk), Københavns Universitet
 • Nederlandsk, Københavns Universitet
 • Portugisiske og brasilianske studier, Københavns Universitet
 • Religionsvidenskab med propædeutik, Københavns Universitet
 • Spansk sprog og kultur, Københavns Universitet
 • Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier), Københavns Universitet
 • Øst- og sydøsteuropastudier (polsk), Københavns Universitet
 • Øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Københavns Universitet
 • Grønlandske og arktiske studier, Københavns Universitet
 • Mellemøstens sprog og samfund, Københavns Universitet
 • Østeuropastudier, Københavns Universitet
 • Religionsvidenskab med propædeutik, Aarhus Universitet
 • Ruslandstudier, Aarhus Universitet
 • Arabisk- og Islamstudier, Aarhus Universitet
 • Humanistisk Bachelor/ HUM-BAS med Kultur- og Sprogmødestudier fra RUC

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt.

Læs om hvordan du søger ind

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

 • en bacheloruddannelse med mindst 15 ECTS relateret til studier i kulturanalyse (herunder kulturteori, kulturanalyse og/eller metoder til kulturanalyse). Ansøger skal også dokumentere sprogforståelse i form af B-niveau, 30 ECTS propædeutik eller 15 ECTS på bachelorniveau i et sprog, der ikke er svensk, norsk, dansk, engelsk, fransk eller tysk eller alternativt have 15 ECTS i sprogforståelse.

Vejledning til opfyldelse af adgangskrav

Kulturanalyse: Din bacheloruddannelsen skal omfatte mindst 15 ECTS, der er relateret til studier i kulturanalyse. Det betyder, at du skal indsende kursusplaner/læseplaner, som tydeligt afspejler, at hovedvægten ligger på akademiske tekster med fokus på et eller flere af nedenstående faglige områder:

 • Kulturteori
 • Kulturanalyse
 • Metoder til kulturanalyse (fx kvalitative metoder)

En række kurser på fx minoritetsstudier, komparative kulturstudier (tilvalgsuddannelser på Institut for Tværkulturelle og regionale studier, KU) eller antropologisk orienterede uddannelser giver dig faglige kompetencer, der harmonerer med kravet om studier i kulturanalyse.

Sprogforståelse. Du skal kunne dokumentere sprogforståelse i form af enten minimum B-niveau (gymnasium), 30 ECTS propædeutik eller 15 ECTS på bachelorniveau i et sprog, der ikke er svensk, norsk, dansk, engelsk, fransk eller tysk, eller alternativt have 15 ECTS sprogforståelse (sprog- og kulturmødesituationer så som kodeskift, sprogvalg, sprogblanding, sproglige hierarkier, ét versus to- og flersprogethed, interkulturel kommunikation samt tolkning) på bachelorniveau. Kravet til sprogforståelse kan blandt andet opfyldes ved at have bestået et af følgende kurser, som en del af den adgangsgivende bacheloruddannelse: 

 • Sprog- og kulturmøde (15 ECTS) (Minoritetsstudier, KU; der er lignende kursusforløb på RUC (kultur- og sprogmødestudier).
 • Interkulturel erhvervskommunikation (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU)
 • Dansk som andetsprog (Institut for Nordiske studier og Sprogvidenskab)

Læs om hvordan du søger ind

 

Hvis du ikke har et nordisk statsborgerskab (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island) skal du inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. Vi skal have modtaget dokumentation for dine danskkundskaber:

 • 1. august (studiestart til september)
 • 1. januar (studiestart til februar)

Hvis du har en dansksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet skal du uanset statsborgerskab ikke dokumentere danskkundskaber. 

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.