Kandidat i samfundsvidenskabelig jura – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura på Københavns Universitet

Kandidat i samfundsvidenskabelig jura

Ønsker du en juridisk overbygning på din professionsbacheloruddannelse, som integrerer juridiske kompetencer, med den faglighed du allerede har tilegnet dig? Så er den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura det rette valg for dig.

Arbejdsmarkedet efterspørger i stigende grad kandidater, som kan arbejde på tværs af deres profession, og dermed kvalificere deres fagområde. Den nye samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura giver dig mulighed for netop dette. Uddannelsen bygger ovenpå de færdigheder, du har erhvervet dig som professionsbachelor, og giver dig en juridisk forståelse af de forskellige problemstillinger, du kan blive mødt af indenfor dit faglige felt. Du lærer, hvordan retssystemer fungerer, og får samtidig værktøjerne, der sætter dig i stand til at agere professionelt i spændingsfeltet mellem juraen og din egen profession.

Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura udbyder to forskellige linjer: en merkantil og en velfærdsretlig. Dermed sikres det, at undervisningen altid tager udgangspunkt i netop de juridiske problemstillinger, som er relevante for dit faglige felt. Derudover kan du vælge en række valgfag, og på denne måde specialisere dig indenfor det område, som du finder mest interessant.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse én gang om året med frist d. 1. marts (studiestart det følgende efterår):

Læs mere om ansøgningsfrister, ansøgning og optagelse.

Studiemiljø

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på samfundsvidenskabelig jura?

Læs om studiemiljøet på uddannelsen.