Ansøgning og optagelse

Hvornår skal du søge?

  • Ansøgningsfrist 1. marts 
  • Studiestart 1. september 
  • Du får svar på din ansøgning senest 10. juni.

Hvordan søger du?

Du skal søge om optagelse via ansøgningsportalen, hvor du også uploader dine bilag.

Bemærk, du må oprette max 3 ansøgninger til samme studiestart. Fra fjerde prioritet og lavere vil ansøgningerne blive annulleret.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig og læs mere om, hvordan du søger om optagelse. Du kan også finde information om adgangskrav, ansøgningsfrister og dokumentation.

Faglige udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af en helhedsvurdering ud fra 3 kriterier:

  • relevant erhvervserfaring og/eller frivilligt arbejde
  • fagligt standpunkt
  • anden relevant erfaring.

Du skal være opmærksom på følgende:

  • Hvis du allerede har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun optages, hvis der er ledige pladser, jf. kandidat reglen
  • Fakultetet vil prioritere faglig og erfaringsmæssig bredde i sammensætningen af studerende på en årgang

Uddybende information om adgangsbegrænsning finder du under adgangskrav.

Du har oplysningspligt

Når du søger optagelse på en kandidatuddannelse, har du pligt til at søge merit for alle de fag, som du har bestået på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, jf. Adgangsbekendtgørelsen (§37). Du skal derfor sørge for at vedlægge dokumentation for beståede eksamener, som du har bestået på tidligere uddannelser på kandidatniveau. Det er studienævnet, der herefter vurderer, om disse fag skal give merit på den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura.

Læs mere her om oplysningspligt.

Uddannelsesgebyr for statsborgere udenfor EU, EØS eller Schweiz

Statsborgere fra lande udenfor EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen, medmindre de har permanent opholdstilladelse. 

Læs mere om uddannelsesgebyr.