Ansøgning og optagelse

For at kunne søge optagelse på kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura skal du have en relevant bachelor-/professionsbacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Du skal ligeledes kunne dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til B-niveau.

Du søger optagelse gennem ansøgningsportalen.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig og læs mere om, hvordan du søger om optagelse. Du kan også finde information om adgangskrav, ansøgningsfrister og dokumentation.

Faglige udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af en helhedsvurdering ud fra 3 kriterier:

  • relevant erhvervserfaring og/eller frivilligt arbejde
  • fagligt standpunkt
  • anden relevant erfaring.

Du skal være opmærksom på følgende:

  • Hvis du allerede har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun optages, hvis der er ledige pladser
  • Fakultetet vil prioritere faglig og erfaringsmæssig bredde i sammensætningen af studerende på en årgang

Uddybende information om adgangsbegrænsning finder du under adgangskrav.