Undervisning og opbygning

Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura er bygget op omkring to forskellige linjer: en merkantil og en velfærdsretlig. Du vil blive indplaceret på den linje, der matcher din professionsfaglige baggrund. Hvis du søger ind på baggrund af en bachelorgrad i jura, kan du selv vælge, hvilken linje du ønsker.

Studiestruktur

Kandidatuddannelsen består af 5 obligatoriske kursusfag, 3-4 valgfrie kursusfag og et afsluttende speciale, hvor du har muligheden for at gå i dybden med en problemstilling, som har din særlige interesse. Uddannelsen tager i alt 2 år.

1. år 1. semester
2. semester

Retssystemers funktion og virke (7,5 ECTS)

Kommunikation og retorik i en juridisk og tværfaglig kontekst (15 ECTS)

Videnskabsteori og metoder i juridisk perspektiv (7,5 ECTS)

Juridisk fortolkning, analyse og vurdering (15 ECTS)

Selskabsformerne eller Arbejdsret* (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Valgfrie kursusfag (i alt 30 ECTS) Speciale (30 ECTS)


Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fag (Linket fører til Københavns Universitets kursuskatalog, hvor du kan søge på de enkelte fags titel i emnefeltet)

* Som studerende med en merkantil professionsbachelor skal du følge faget Selskabsformerne. Som studerende med en velfærdsfaglig professionsbachelor skal du følge faget Arbejdsret.

Valgfrie kurser på 3. semester

På dit tredje semester skal du selv tilmelde dig valgfrie kurser svarende til 30 ECTS i alt. Du kan vælge at tage kurser på det juridiske fakultet på KU eller på andre uddannelser i Danmark, eller du kan tage på udveksling på et af vores samarbejdsuniversiteter.

Undervisning

Studiet er et fuldtidsstudium. Undervisningen foregår som holdundervisning, hvor der typisk er ca. 36 studerende på et hold, hvilket giver gode muligheder for dialog og feedback. Udover holdundervisning vil der også være enkelte forelæsninger.

Undervisningen lægger op til, at du deltager aktivt og tilegner dig juridiske kompetencer ved at arbejde med konkrete cases, der udspringer af juridiske problemstillinger. Du vil også komme til at arbejde projektorienteret med juridiske problemstillinger inden for dit faglige felt.

Du vil fra uddannelsens begyndelse blive en del af en studiegruppe. Sammen med din studiegruppe forbereder du dig til undervisningen med cases og opgaver. Forberedelse og sparring i studiegruppen er en vigtig del af din uddannelse.

Undervisningen udgør ca. 8 skemasatte timer om ugen. Derudover kommer forberedelse i form af læsning og samarbejde i din studiegruppe. Samlet har du en arbejdsuge på 35-40 timer.

Du skal forvente, at der er en række udgifter i løbet af din studietid til bøger, computer, printer m.m.