Undervisning og opbygning

Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura er bygget op omkring to forskellige linjer: en merkantil og en velfærdsretlig. Du vil blive indplaceret på den linje, der matcher din professionsfaglige baggrund. Hvis du søger ind på baggrund af en bachelorgrad i jura, kan du selv vælge, hvilken linje du ønsker.

Studiestruktur

Kandidatuddannelsen består af 6 obligatoriske fag, 2-3 valgfrie fag og et afsluttende speciale, hvor du har muligheden for at gå i dybden med en problemstilling, som har din særlige interesse. Uddannelsen tager i alt 2 år.

1. år 1. semester
2. semester

Rettens systemer, teorier og metoder 10 ECTS

Juridisk kommunikation og retorik i en juridisk og tværfaglig kontekst 7,5 ECTS 

Juridisk metode – Retskilder 10 ECTS Juridisk metode – Argumentation 7,5 ECTS

Kontraktret eller Forvaltningsret* 10 ECTS

Erhvervsret – selskaber, finans og bæredygtighed eller Arbejdsmarkedsret* 15 ECTS

2. år

3. semester 4. semester
Valgfag 30 ECTS Speciale 30 ECTS


Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fag i KU's kursuskatalog, hvor du kan søge på de enkelte fags titel. 

* Som studerende med en merkantil professionsbachelor (fx SKAT og Finans) skal du følge fagene Kontraktret og Erhvervsret – selskaber, finans og bæredygtighed. Som studerende med en velfærdsfaglig professionsbachelor (fx. Socialrådgiver og Offentlig administration) skal du følge fagene Forvaltningsret og Arbejdsmarkedsret.

Valgfrie kurser på 3. semester

På dit tredje semester skal du selv tilmelde dig valgfrie kurser svarende til 30 ECTS i alt. Du kan vælge at tage kurser på Det Juridiske Fakultet på KU eller på andre uddannelser i Danmark, eller du kan tage på udveksling på et af vores samarbejdsuniversiteter.

Undervisning

Studiet er et fuldtidsstudium. Undervisningen foregår som holdundervisning, hvor der typisk er ca. 36 studerende på et hold, hvilket giver gode muligheder for dialog og feedback. Udover holdundervisning vil der også være enkelte forelæsninger.

Undervisningen lægger op til, at du deltager aktivt og tilegner dig juridiske kompetencer ved at arbejde med konkrete cases, der udspringer af juridiske problemstillinger. Du vil også komme til at arbejde projektorienteret med juridiske problemstillinger inden for dit faglige felt.

Du vil fra uddannelsens begyndelse blive en del af en studiegruppe. Sammen med din studiegruppe forbereder du dig til undervisningen med cases og opgaver. Forberedelse og sparring i studiegruppen er en vigtig del af din uddannelse.

Undervisningen udgør ca. 8 skemasatte timer om ugen. Derudover kommer forberedelse i form af læsning og samarbejde i din studiegruppe. Samlet har du en arbejdsuge på 35-40 timer.

Du skal forvente, at der er en række udgifter i løbet af din studietid til bøger, computer, printer m.m.