Faglig profil og job

Faglig profil

Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura retter sig mod samfundsfaglige professionsbachelorer. Der er tale om en uddannelse, som integrerer juridiske kompetencer med de færdigheder, man har opnået som professionsbachelor.

Som samfundsvidenskabelig kandidat i jura (cand.soc. i jura) får du juridiske kompetencer integreret i din professionsfaglighed. Du bliver i stand til at identificere og navigere i et juridisk felt inden for din profession og løse komplekse professionsfaglige problemstillinger.

Tager du den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura, får du titlen cand.soc. i jura og du kan kalde dig professionsjurist.

I løbet af din kandidatuddannelse lærer du blandt andet:

  • juridisk sprog og juridisk argumentation, der understøtter din kompetence til at arbejde med dit fagfelt ud fra en juridisk vinkel                                      
  • at gennemføre og vurdere undersøgelser af høj videnskabelig kvalitet i krydsfeltet mellem din egen profession og jura
  • at navigere professionelt og løsningsorienteret i uforudsigelige arbejdsprocesser
  • aktivt at anvende videnskabelige begreber som teori, metode, empiri og derigennem selvstændigt at kunne udforme og løse en tværfaglig problemstilling

  • at identificere og analysere komplekse juridiske problemstillinger og kunne kvalificere fagligt begrundede løsninger ud fra juridiske hensyn og principper
  • At agere professionelt i samt rådgive og mediere mellem det juridiske felt og din egen faglighed

Jobmuligheder 

Med en uddannelse som cand.soc. i jura kan du søge job i både den offentlige og den private sektor, herunder i interesseorganisationer.

  • Professionsbachelorer fra de erhvervsrettede professioner har særligt jobmuligheder inden for den finansielle sektor, forsikringsbranchen, konsulentbranchen og forskellige typer af små og mellemstore virksomheder.
  • Professionsbachelorer fra de velfærdsrettede professioner har særligt muligheder for job som sagsbehandler, rådgiver og konsulent i både den statslige og kommunale administration.
  • Du kan også vælge at arbejde med forskning i spændingsfeltet mellem din professionsfaglighed og jura ved at søge ind på en 3-årig ph.d.-uddannelse.

Vær opmærksom på, at uddannelsen ikke giver dig mulighed for at videreuddanne dig til advokat, anklager og dommer.

Læs også om undervisning og opbygning.

Interview med færdiguddannet cand.soc.

Interview med aftager Torkild Justesen, direktør i Lederne

Hør hvad Torkild Justesen, direktør i Lederne, har at sige om den nye uddannelse.