Faglig profil og job

Faglig profil

Som samfundsvidenskabelig kandidat i jura (cand.soc. i jura) får du juridiske kompetencer integreret i din professionsfaglighed. Du bliver i stand til at identificere og navigere i et juridisk felt inden for din profession og løse komplekse professionsfaglige problemstillinger.

I løbet af din kandidatuddannelse lærer du blandt andet:

  • juridisk sprog og juridisk argumentation, der understøtter din kompetence til at arbejde med dit fagfelt ud fra en juridisk vinkel                                      
  • at gennemføre og vurdere undersøgelser af høj videnskabelig kvalitet i krydsfeltet mellem din egen profession og jura
  • at navigere professionelt og løsningsorienteret i uforudsigelige arbejdsprocesser
  • aktivt at anvende videnskabelige begreber som teori, metode, empiri og derigennem selvstændigt at kunne udforme og løse en tværfaglig problemstilling

  • at identificere og analysere komplekse juridiske problemstillinger og kunne kvalificere fagligt begrundede løsninger ud fra juridiske hensyn og principper
  • At agere professionelt i samt rådgive og mediere mellem det juridiske felt og din egen faglighed

Jobmuligheder 

Med en uddannelse som cand.soc. i jura kan du søge job i både den offentlige og den private sektor, herunder i interesseorganisationer.

  • Professionsbachelorer fra de erhvervsrettede professioner har særligt jobmuligheder inden for den finansielle sektor, forsikringsbranchen, konsulentbranchen og forskellige typer af små og mellemstore virksomheder.
  • Professionsbachelorer fra de velfærdsrettede professioner har særligt muligheder for job som sagsbehandler, rådgiver og konsulent i både den statslige og kommunale administration.
  • Du kan også vælge at arbejde med forskning i spændingsfeltet mellem din professionsfaglighed og jura ved at søge ind på en 3-årig ph.d.-uddannelse.

Vær opmærksom på, at uddannelsen ikke giver dig mulighed for at videreuddanne dig til advokat, anklager og dommer.

Læs også om undervisning og opbygning.