Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura, hvis du opfylder de øvrige adgangskrav.

Vurdering af kvalifikationer

Du kan søge om optagelse på baggrund af en uddannelse, der opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilken uddannelse du kommer fra.

Det er udelukkende din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag. Supplering i forhold til at opfylde kravet om 15 ECTS-point juridiske fag i din adgangsgivende uddannelse er derfor ikke mulig.

Det er kun muligt at supplere i forhold til uddannelsens sprogkrav.

Læs om ansøgning og optagelse.

 

 

 

Engelske sprogkrav

Du skal dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til B-niveau.

Dokumentet skal være en officiel udskrift af karakteren og skal ligeledes indeholde navn, cpr.-nr., dato og underskrift fra uddannelsesinstitutionen, der bekræfter dokumentets gyldighed.

Krav til Engelsk B fra 2022
Fra 2022 er det et krav, at gennemsnittet af dine karakterer i Engelsk B bliver 3,0 uden oprunding. Hvis gennemsnittet er under 3,0 er faget derfor ikke adgangsgivende til uddannelsen. Hvis du har Engelsk A, skal gennemsnittet af dine karakterer være 2,0.

Du skal senest inden studiestart dokumentere kundskaber i engelsk svarende til B-niveau.

Hvis du ikke kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til B-niveau ved ansøgningstidspunktet, skal du fremsende en officiel bekræftelse på, at du er tilmeldt supplering. Du skal senest inden studiestart kunne dokumentere, at du har bestået engelskkundskaber svarende til B-niveau.

Dansk sprogkrav

For udenlandske statsborgere
Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse på jura foregår primært på dansk. Er du ikke dansk- eller nordisk statsborger, skal du have bestået  studieprøven i dansk eller kunne  dokumentere tilsvarende sprogkundskaber i dansk, inden du begynder på uddannelsen.

Søger du ind på baggrund af en dansk bacheloruddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

For danske statsborgere med udenlandsk adgangsgivende uddannelse
Er du dansk statsborger med en adgangsgivende uddannelse fra udlandet, skal du tage studieprøven i dansk inden studiestart, eller dokumentere tilsvarende sprogkundskaber i dansk.

For nordiske statsborgere
Nordiske ansøgere skal blot dokumentere norsk, svensk, finsk eller islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Studieprøven
Studieprøven er rettet mod udlændinge, som ønsker at søge optagelse på videregående uddannelser i Danmark. Studieprøven tages som modul 6 i forlængelse af ”Dansk 3”.

Se en oversigt over udbydere af studieprøven.