Adgangskrav - Kandidat i samfundsvidenskabelig jura – Københavns Universitet

Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i jura.

Vurdering af kvalifikationer

Du kan søge om optagelse med en uddannelse, der opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet du kommer fra.

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag, da supplering ikke er muligt.

Læs om ansøgning og optagelse.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser og kan dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til B-niveau, opfylder du automatisk alle adgangskrav og har direkte adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen. Om du kan optages på uddannelsen afhænger af om der er ledige pladser.

Bachelorer i jura
Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle
adgangskrav og har direkte adgang til at søge optagelse på den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura:

 • Bachelor i jura – Københavns Universitet
 • Bachelor i jura – Syddansk Universitet
 • Bachelor i jura – Aarhus Universitet
 • Bachelor i jura – Aalborg Universitet

Læs om frister, og søg om optagelse.

Professionsbachelorer
Hvis du har en af nedenstående professionsbacheloruddannelser og kan dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til B-niveau, opfylder du alle adgangskrav og har direkte adgang til at søge optagelse på den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura:

 • Professionsbachelor som socialrådgiver
 • Professionsbachelor i offentlig administration
 • Professionsbachelor i international handel og markedsføring
 • Bachelor in International Sales and Marketing Management
 • Professionsbachelor i finans
 • Professionsbachelor i politivirksomhed

Læs om frister, og søg om optagelse.

Anden uddannelse 

Du kan også søge optagelse, hvis du har en anden dansk eller international beslægtet bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, hvor du som en del af din uddannelse har bestået juridiske fag og kurser på bachelorniveau svarende til mindst 15 ECTS og kan dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til B-niveau.

Har du en anden dansk eller international bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, skal du uploade ekstra dokumentation, der er relevant i forhold til din ansøgning om optagelse, så fakultetet kan vurdere, om du opfylder adgangskravene.

Uddannelser uden 15 ECTS-point juridiske fag og kurser vil ikke være adgangsgivende, og der vil ikke være mulighed for supplering efter studiestart. Læs om frister og om, hvordan du søger optagelse.

Sprogkrav

Du skal dokumenter, at du har engelskkundskaber svarende til B-niveau.

Er du ikke-dansk eller skandinavisk statsborger skal du have bestået "Studieprøven". Studieprøven kan tages på Studieskolen, Sprogcenter IA eller et andet godkendt sprogcenter.

Adgangsbegrænsning

Der er ved de tidligere optag på den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura blevet oprettet 2 eller 3 hold. Se oversigt over antal ansøgere og studiepladser.  Såfremt der ikke er ansøgere nok til at oprette 2 hold, forbeholder vi os retten til at begrænse optaget til 1 hold.

Uddannelsen bliver kun oprettet, såfremt der er kvalificerede ansøgere nok til oprettelse af 1 hold.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, sker udvælgelsen på baggrund af en helhedsvurdering ud fra fire kriterier (vær opmærksom på, at al dokumentation skal være uploadet inden ansøgningsfristens udløb, også selvom du har direkte adgang til at søge om optagelse, ellers får du afslag på ansøgningen):

 • Motivation. Vi lægger vægt på din motivation for at tage netop denne uddannelse. Herunder ser vi på, hvordan du vil integrere din faglighed fra din bachelor/professionsbacheloruddannelse med den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura, samt hvordan du forestiller dig, at du kan bruge kombinationen af de to uddannelser i dit fremtidige arbejdsliv. Læs mere om retningslinjer for den motiverede ansøgning.
 • Relevant erhvervserfaring og/eller frivilligt arbejde. Vi lægger vægt på, at du har eller har haft relevant erhvervsarbejde. Fokusér derfor dit CV, så du fremhæver de vigtigste aktiviteter med start- og slutdato, og uddyb gerne kort og præcist aktiviteternes indhold og relation til den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura.
 • Fagligt standpunkt. Dine karakterer kan indgå i den samlede vurdering af dine kvalifikationer. Her vil ikke alene dit karaktergennemsnit blive tillagt vægt. Vi ser også på en positiv udvikling i karakterne gennem uddannelsen og/eller karaktererne i juridiske fag og kurser.
 • Anden relevant erfaring. Vi lægger vægt på andre relevante erfaringer, der har givet dig kompetencer i forhold til den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura. Inkluder derfor gerne disse i den motiverede ansøgning. Husk at relatere dine erfaringer til uddannelsen, og vedlæg så vidt muligt dokumentation.

Du skal være opmærksom på følgende:

I tilfælde af adgangsbegrænsning kan vores vurdering og udvælgelse af ansøgere sammenlignes med den proces, der foregår, når du søger et nyt arbejde. Vi læser alle ansøgninger og den vedlagte dokumentation og udvælger de mest kvalificerede ansøgere med de bedste forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Det har derfor stor betydning, hvad du vælger at fremhæve i din motiverede ansøgning og i dit CV, og hvordan du formidler dine overvejelser om dit uddannelsesvalg; også når du har en direkte adgangsgivende uddannelse.

Vær opmærksom på, at al dokumentation skal være uploadet, inden ansøgningsfristen udløber - det er ikke muligt at få foretaget en ny vurdering på baggrund af eftersendt dokumentation på relevante aktiviteter.

Vi giver ikke individuel feedback på din ansøgning, men senest 15. juni kan du se, hvad optagelsesudvalget har lagt vægt på.