Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura, hvis du opfylder de øvrige adgangskrav.

Vurdering af kvalifikationer

Du kan søge om optagelse på baggrund af en uddannelse, der opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilken uddannelse du kommer fra.

Det er udelukkende din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag. Supplering i forhold til at opfylde kravet om 15 ECTS-point juridiske fag i din adgangsgivende uddannelse er derfor ikke mulig.

Det er kun muligt at supplere i forhold til uddannelsens sprogkrav.

Læs om ansøgning og optagelse.