Erhvervskandidat i jura – Københavns Universitet

Erhvervskandidatuddannelsen i jura på Københavns Universitet

Erhvervskandidatuddannelsen i jura

For at give bachelorer en ny mulighed for at skabe bedre kobling mellem uddannelsessystem og arbejdsmarked, kan man på KU fremover tage en række kandidatuddannelser på deltid tilrettelagt over 4 år, samtidig med at man er i relevant beskæftigelse. Så har du lyst til at uddybe de juridiske problemstillinger, du har mødt på bacheloruddannelsen i jura, fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidig udvikle din viden på et felt, som er i konstant forandring, så er erhvervskandidatuddannelsen i jura det rette valg for dig.

En 4-årig erhvervskandidatuddannelse på deltid

KU vil gerne imødekomme det behov, der er på arbejdsmarkedet for at kunne uddanne sig samtidig med at være i job.

Hvad kendetegner en erhvervskandidatuddannelse?

  • Du kan ikke få SU til uddannelsen
  • Du skal være i relevant job – minimum 25 timer ugentligt eller have en relevant iværksættervirksomhed.
  • Uddannelsen er tilrettelagt på deltid over 4 år, så du kan læse samtidig med, at du er i job
  • Der er ingen deltagerbetaling med mindre du kommer fra lande uden for EU/EØS og Schweiz
  • Du får nøjagtig den samme uddannelse som den tilsvarende kandidatuddannelse på fuldtid.

Fremtidens jurist skal kunne navigere i en lovgivning, som er foranderlig og under konstant udvikling både nationalt og internationalt. Det kræver jurister, som kan identificere og analysere komplekse problemstillinger og sætte dansk ret ind i en større sammenhæng. Med en erhvervskandidatuddannelse i jura udvikler du disse kompetencer, og du bliver i stand til at fortolke og formidle det komplekse problemfelt på en meningsfuld måde.  

Som erhvervskandidatstuderende har du en høj grad af fleksibilitet i sammensætningen af din uddannelse. Du kan både vælge at specialisere dig eller fokusere på en bred sammensætning af fag, der giver dig en profil som generalist. På erhvervskandidatuddannelsen har du også rig mulighed for at perspektivere dine juridiske fagligheder med fag fra andre uddannelser - både i Danmark og internationalt.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.