Erhvervskandidat i jura

Ønsker du en uddannelse med struktureret kobling mellem din studietid og arbejdsmarked? Den 4-årige erhvervskandidatuddannelse i jura kan være et godt valg.

Uddannelsen er tilrettelagt over 4 år og kombinerer uddannelse og relevant beskæftigelse. Uddannelsen er nøjagtig den samme som den tilsvarende kandidatuddannelse på fuldtid.

Som erhvervskandidatstuderende lærer du at identificere og analysere komplekse problemstillinger og sætte dansk ret ind i en større sammenhæng. Sideløbende med din uddannelse skal du have minimum 25 timers relevant beskæftigelse ugentligt. Under uddannelsen har du rig mulighed for at specialisere dig inden for det område, som du finder særlig relevant for din beskæftigelse.

Du kan vælge mellem et stort antal valgfag og kan også perspektivere din juridiske faglighed med fag fra andre uddannelser - både i Danmark og internationalt.

Der er ingen deltagerbetaling, med mindre du kommer fra lande uden for EU/EØS og Schweiz.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.