Faglig profil og job

Faglig profil

Som juridisk erhvervskandidat (cand.jur.) kan du anvende juridisk metode på et specialiseret niveau inden for komplekse dele af retssystemet. Det betyder, at du systematisk kan afdække, analysere og løse både teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger.
I løbet af din erhvervskandidatuddannelse lærer du blandt andet at:

  • tilegne dig ny og relevant viden om national og international ret via juridisk informationssøgning, retskilder og faglitteratur
  • forstå dansk ret og retsvidenskabens placering i en større international sammenhæng
  • anvende juridisk metode til at identificere og analysere komplekse retsvidenskabelige problemstillinger – på specialeniveau
  • træffe kvalificerede juridiske beslutninger samt reflektere kritisk over trufne afgørelsers etiske og moralske problemstillinger
  • rådgive om retlige problemstillinger under hensyntagen til politiske, økonomiske og samfundsmæssige forhold
  • selvstændigt planlægge, styre og håndtere komplekse arbejdsprocesser

Jobmuligheder 

Som jurist har du en lang række spændende jobmuligheder. Du har muligheder inden for domstolene, advokatbranchen og politiet. Du kan arbejde som sagsbehandler, rådgiver og konsulent i den statslige og kommunale administration eller finde job i erhvervslivet og private organisationer - både nationalt og internationalt. Med en juridisk kandidatgrad kan du også vælge at arbejde med forskning ved at søge ind på den 3-årige ph.d.-uddannelse.

Jurister er de eneste kandidater, der har adgang til at videreuddanne sig til advokat, anklager og dommer. Det kræver en 3-årig fuldmægtigansættelse.

Læs også om undervisning og opbygning.