Undervisning og opbygning

Erhvervskandidatuddannelsen i jura er tilrettelagt på deltid over 4 år, så du kan læse samtidig med, at du har relevant beskæftigelse. Uddannelsen udgør 120 ECTS nøjagtig som den tilsvarende kandidatuddannelse på fuldtid. Uddannelsen er præget af stor grad af valgfrihed. Uddannelsen har 2 obligatoriske fag og et stort antal valgfag. Med erhvervskandidatuddannelsens opbygning og valgfrihed har du rig mulighed for at sammensætte din uddannelse, så den matcher dine karrieremæssige ønsker. Den juridiske erhvervskandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 30 ECTS-point. På samme måde som bachelorprojektet har du her muligheden for at gå i dybden med en juridisk problemstilling, som interesserer dig særlig meget.

Studiestruktur

Studiestrukturen på erhvervskandidatuddannelsen er fleksibelt opbygget med udgangspunkt i 2 obligatoriske fag (Skatteret og Civilprocesret), som ligger på henholdsvis 1. og 2. semester, semester og et afsluttende speciale, som frit kan placeres på de sidste to år. Udover disse fag kan du selv bestemme, hvordan du sammensætter dine valgfag. Dog skal minimum ét fag være på fremmedsprog. Se fag og kurser i kursusbeskrivelserne på kandidatuddannelsen.  

Nedenfor er et eksempel på, hvordan du kan opbygge strukturen på din kandidatuddannelse:

1. år 1. semester
2. semester

 

Skatteret (7,5 ECTS)

Civilprocesret (15 ECTS)

Kursusfag (7,5 ECTS)

 

 

2. år

3. semester 4. semester

Kursusfag (i alt 15 ECTS)

Kursusfag (i alt 15 ECTS)

3. år 5. semester
6. semester

Kursusfag (i alt 15 ECTS) 

Kursusfag (i alt 15 ECTS)

Eller speciale

Eller speciale

 

 
4. år 7. semester
8. semester

Kursusfag (i alt 15 ECTS)

Kursusfag (i alt 15 ECTS)

Eller speciale

Eller speciale


I løbet af din erhvervskandidatuddannelse har du gode muligheder for at give din uddannelse et tværfagligt præg. Du kan maksimalt tage 60 ECTS udenfor Det Juridiske Fakultet.

Du har også gode muligheder for at give din uddannelse et internationalt præg. Det Juridiske Fakultet tilbyder en lang række engelsksprogede valgfag med internationalt perspektiv.

Undervisning

Erhvervskandidatuddannelsen i jura er et deltidsstudie svarende til cirka 20 timer om ugen. Cirka 4 af disse timer er skemalagte. Resten af tiden bruger du på at forberede dig i form af læsning eller sammen med din studiegruppe.

Undervisningen foregår som holdundervisning, hvor der typisk er 30-40 studerende på et hold. Undervisningen lægger op til, at du deltager aktivt og tilegner dig juridiske kompetencer ved at arbejde med konkrete cases, der udspringer af juridiske problemstillinger.

Der udbydes både danske- og engelsksprogede fag. Et 7,5 ECTS fag har 28 undervisningstimer og et 15 ECTS fag har 56 undervisningstimer fordelt på et semester. Bemærk: Undervisningen foregår i dagtimerne.