Adgangskrav

Du kan søge ind på erhvervskandidatuddannelsen i jura, hvis du har: 

 • afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende bacheloruddannelse
 • en dokumenteret ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit eller faglig relevant selvstændig virksomhed.

Vurdering af kvalifikationer

Det er din bacheloruddannelse og beskæftigelseskravet, der bliver brugt som adgangsgrundlag. Supplering er ikke muligt.

Læs om ansøgning og optagelse.

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, har du en adgangsgivende bacheloruddannelse:

 • Bachelor i jura - Københavns Universitet
 • Bachelor i jura – Syddansk Universitet
 • Bachelor i jura – Aarhus Universitet
 • Bachelor i jura – Aalborg Universitet

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

Anden dansk bacheloruddannelse
Har du en anden dansk bacheloruddannelse, skal du uploade ekstra dokumentation, så fakultetet kan vurdere, om du opfylder adgangskravene, før vi kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udenlandsk bacheloruddannelse og statsborgerskab
Har du en udenlandsk juridisk bacheloruddannelse eller en anden udenlandsk bacheloruddannelse, skal du uploade ekstra dokumentation. Dokumentationen bruger fakultetet til at vurdere, om du opfylder adgangskravene. Læs om ansøgning og optagelse.

Bemærk, at der er sprogkrav for ansøgere med udenlandsk bacheloruddannelse og statsborgerskab.

Der er to måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på:

 1. Du er ansat i en privat eller offentlig virksomhed med minimum 25 timer om ugen, med relevante arbejdsopgaver.
 2. Du er iværksætter med en fagligt relevant selvstændig virksomhed med et gyldigt cvr.nr. der enten a) har en årlig omsætning på minimum 200.000 kr. eller har fået tilført ekstern finansiering på minimum 200.000 kr. (f.eks. fra investor, lån, InnoBooster fra Innovationsfonden eller lignende) eller b) er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers ansættelsesportefølje eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.

Eksempler på relevant beskæftigelse kan være:

 • ansættelse i retssektoren, herunder domstole og advokatkontorer
 • ansættelse i forvaltninger i stat, regioner eller kommuner
 • ansættelse i HR-afdeling eller -funktion i den private eller offentlige sektor
 • øvrig beskæftigelse hvor ansøger har dokumenteret berøring med juridiske problemstillinger eller forvaltning
 • ansættelse ved Politi- og anklagemyndighed.

Læs mere om kravene til beskæftigelse, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse, som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

For udenlandske statsborgere
Hvis du vil følge kandidatuddannelsen på dansk, og du ikke er dansk- eller nordisk statsborger, skal du kunne dokumentere sprogkundskaber svarende til Dansk A og Engelsk B. Du skal have bestået  studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge eller kunne  dokumentere tilsvarende sprogkundskaber i dansk, inden du begynder på uddannelsen.

Søger du ind på baggrund af en dansk bacheloruddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

For danske statsborgere med udenlandsk adgangsgivende uddannelse
Er du dansk statsborger med en adgangsgivende uddannelse fra udlandet, skal du tage studieprøven inden studiestart eller dokumentere sprogkundskaber svarende til Dansk A og Engelsk B.

For nordiske statsborgere
Er du udenlandsk statsborger fra et nordisk land, skal du dokumentere, at du har bestået dit modermål på A-niveau og Engelsk B. Alternativt skal du have bestået Studieprøven, inden du begynder på uddannelsen.

Studieprøven
Studieprøven er rettet mod udlændinge, som ønsker at søge optagelse på videregående uddannelser. 

Er der ved ansøgningsfristens udløb er flere kvalificerede ansøgere til erhvervskandidatuddannelsen, end der er pladser, sker udvælgelsen på baggrund af en helhedsvurdering ud fra følgende kriterier:

 • karaktergennemsnit fra bacheloruddannelsen

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Hvis du allerede har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun optages, hvis der er ledige pladser.