Adgangskrav

Du kan søge ind på erhvervskandidatuddannelsen i jura, hvis du har: 

  • Afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende bacheloruddannelse
  • En dokumenteret ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit eller faglig relevant selvstændig virksomhed.

Vurdering af kvalifikationer

Det er din bacheloruddannelse og beskæftigelseskravet, der bliver brugt som adgangsgrundlag. Supplering ikke muligt.

Læs om ansøgning og optagelse.

For udenlandske statsborgere
Hvis du vil følge kandidatuddannelsen på dansk, og er du ikke dansk- eller nordisk statsborger, skal du have bestået  studieprøven i dansk, eller kunne  dokumentere tilsvarende sprogkundskaber i dansk, inden du begynder på uddannelsen.

Søger du ind på baggrund af en dansk bacheloruddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

For danske statsborgere med udenlandsk adgangsgivende uddannelse
Er du dansk statsborger med en adgangsgivende uddannelse fra udlandet, skal du tage studieprøven inden studiestart eller dokumentere tilsvarende sprogkundskaber i dansk.

For nordiske statsborgere
Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk, svensk, finsk eller islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Studieprøven
Studieprøven er rettet mod udlændinge, som ønsker at søge optagelse på videregående uddannelser. Studieprøven tages som modul 6, i forlængelse af ”Dansk 3”.

Se en oversigt over udbydere af studieprøven.

Vil du følge erhvervskandidatuddannelsen på engelsk, skal du have bestået en TOEFL-test eller en IELTS-test. Testen må ikke være mere end 2 år gammel. Kun ansøgere med statsborgerskab fra de nordiske lande, Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien og USA er undtaget fra dette sprogkrav. Du skal leve op til følgende minimumsscore:

  • TOEFL institutionskoden for Det Juridiske Fakultet er 8928.
  • TOEFL Paper based test: 550
  • TOEFL Internet based test: 80
  • IELTS (Academic Training): Minimumscore på 6.0