Adgangskrav - Kandidat i jura – Københavns Universitet

Erhvervskandidat i jura > Adgangskrav

Adgangskrav

Du kan søge ind på erhvervskandidatuddannelsen i jura, hvis du har: 

 • Afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende bacheloruddannelse
 • En dokumenteret ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit eller faglig relevant selvstændig virksomhed.

Vurdering af kvalifikationer

Det er din bacheloruddannelse og beskæftigelseskravet, der bliver brugt som adgangsgrundlag. Supplering ikke muligt.

Læs om ansøgning og optagelse.

Uddannelse der opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser inden for de seneste 4 år, har du en adgangsgivende bacheloruddannelse:

 • Bachelor i jura - Københavns Universitet
 • Bachelor i jura – Syddansk Universitet
 • Bachelor i jura – Aarhus Universitet
 • Bachelor i jura – Aalborg Universitet

Er din bacheloruddannelse ældre end 4 år kan du ikke søge optag på Erhvervskandidatuddannelsen i jura.

Anden uddannelse 

Anden dansk bacheloruddannelse
Har du en anden dansk bacheloruddannelse, bestået inden for de seneste 4 år, skal du uploade ekstra dokumentation, så fakultetet kan vurdere, om du opfylder adgangskravene, før vi kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udenlandsk bacheloruddannelse og statsborgerskab
Har du en udenlandsk juridisk bacheloruddannelse eller en anden udenlandsk bacheloruddannelse, bestået inden for de seneste 4 år, skal du uploade ekstra dokumentation. Dokumentationen bruger fakultetet til at vurdere, om du opfylder adgangskravene. Læs om ansøgning og optagelse.

Bemærk, at der er sprogkrav for ansøgere med udenlandsk bacheloruddannelse og statsborgerskab.

Relevant beskæftigelse eller relevant iværksættervirksomhed

Der er to måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på:

 1. Du er ansat i en privat eller offentlig virksomhed med minimum 25 timer om ugen, med relevante arbejdsopgaver.
 2. Du er iværksætter med en fagligt relevant selvstændig virksomhed med et gyldigt cvr.nr. der enten a) har en årlig omsætning på minimum 200.000 kr. eller har fået tilført ekstern finansiering på minimum 200.000 kr. (f.eks. fra investor, lån, InnoBooster fra Innovationsfonden eller lignende) eller b) er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers ansættelsesportefølje eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.

Eksempler på relevant beskæftigelse kan være:

 • Ansættelse i retssektoren, herunder domstole og advokatkontorer
 • Ansættelse i forvaltninger i stat, regioner eller kommuner
 • Ansættelse i HR-afdeling eller -funktion i den private eller offentlige sektor
 • Øvrig beskæftigelse hvor ansøger har dokumenteret berøring med juridiske problemstillinger eller forvaltning
 • Ansættelse ved Politi- og anklagemyndighed.

Læs mere om kravene til beskæftigelse, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse, som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

Sprogkrav

Hvis du vil følge erhvervskandidatuddannelse på dansk og er ikke-dansk eller skandinavisk statsborger, skal du have bestået "Studieprøven" inden du begynder på uddannelsen. Studieprøven kan tages på Studieskolen, Sprogcenter IAeller et andet godkendt sprogcenter.

Har du en udenlandsk baggrund og vil følge erhvervskandidatuddannelsen på dansk, skal du have bestået studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge. Studieprøven kan tages på Studieskolen, Sprogcenter IA eller et andet godkendt sprogcenter.

Vil du følge erhvervskandidatuddannelsen på engelsk, skal du have bestået en TOEFL-test eller en IELTS-test. Testen må ikke være mere end 2 år gammel. Kun ansøgere med statsborgerskab fra de nordiske lande, Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien og USA er undtaget fra dette sprogkrav. Du skal leve op til følgende minimumsscore:

 • TOEFL institutionskoden for Det Juridiske Fakultet er 8928.
 • TOEFL Paper based test: 550
 • TOEFL Internet based test: 80
 • IELTS (Academic Training): Minimumscore på 6.0

Adgangsbegrænsning

Er der ved ansøgningsfristens udløb er flere kvalificerede ansøgere til erhvervskandidatuddannelsen, end der er pladser, sker udvælgelsen på baggrund af en helhedsvurdering ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit fra bacheloruddannelsen
 • Motiveret ansøgning 

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Hvis du allerede har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun optages, hvis der er ledige pladser.