Ansøgning og optagelse

For at kunne søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i jura skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Derudover skal du have enten en dokumenteret ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Eller du skal være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed med et gyldigt cvr.nr. der enten a) har en årlig omsætning på minimum 200.000 kr. eller har fået tilført ekstern finansiering på minimum 200.000 kr. (f.eks. fra investor, lån, InnoBooster fra Innovationsfonden eller lignende) eller b) er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig og læs mere om, hvordan du søger om optagelse. Du kan også finde information om adgangskrav, ansøgningsfrister og dokumentation.

Betinget optag

Er der ved ansøgningsfristens udløb færre ansøgere, der opfylder adgangskravene, end der er pladser på uddannelsen, kan Det Juridiske Fakultet, gennemføre et betinget optag. Optagelsen vil være betinget af, at du som ansøger senest 1 måned inden studiestart opfylder adgangskravet om relevant beskæftigelse.

Er der 1 måned inden studiestart flere ansøgere, der er betinget optaget og opfylder adgangskravet om beskæftigelse, end der er pladser på uddannelsen, vil udvælgelsen af ansøgere ske på baggrund af karaktersnittet på ansøgernes bacheloruddannelser.

Flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser til

Er der, efter ansøgningsfristens udløb, flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund karaktersnit på bacheloruddannelsen.

Du skal være opmærksom på følgende:

  • Hvis du allerede har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun optages, hvis der er ledige pladser, jf. kandidat reglen

Uddybende information om adgangsbegrænsning finder du under adgangskrav.